Actualidad Noticias

L'Hospital Universitari Son Llàtzer es converteix en centre d'excel·lència en tractament i formació en bombes d'insulina

Es tracta del primer hospital del país que certifica de forma conjunta un Servei d'Endocrinologia d'adults i un Servei de Pediatria
15/06/2018 PEDI , ENDO
El Servei d'Endocrinologia i Nutrició i la Unitat d'Endocrinologia del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Son Llàtzer han rebut la certificació d'excel·lència atorgada per DNV GL-Bussines Assurance pel seu programa educatiu per a pacients que s'inicien o reben teràpia amb bomba d'insulina.

És destacable que es tracta del primer hospital del país que certifica de forma conjunta un Servei d'Endocrinologia d'adults i un Servei de Pediatria. Aquest fet és molt important ja que garanteix que la “transició” dels pacients adolescents amb aquesta teràpia, des del Servei de Pediatria al servei d'Endocrinologia d'adults, es realitza amb els millors estàndards d'eficiència, seguretat i qualitat.
 
A Espanya, fins ara només hi havia 4 grans hospitals amb aquesta certificació, els Serveis de Pediatria de l'Hospital General d'Alacant i de l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid, i els Serveis d'Endocrinologia d'adults de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Universitari La Paz de Madrid. A aquest grup reduït, s'afegeixen ara els dos serveis de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.
 
La bomba d'insulina és un dels tractaments per al control de la diabetis i la reducció de les seves complicacions. És un petit dispositiu portàtil que administra insulina d'acció ràpida de forma contínua al teixit subcutani, durant les 24 hores del dia. Amb una mida molt reduïda, subministra la insulina a través d'un tub petit denominat catèter i una cànula que s'implanta sota la pell. En ocasions, aquesta bomba s'acobla a un sensor de glucosa que llegeix de forma contínua els nivells de glucosa en el teixit subcutani i permet de forma automàtica la desconnexió temporal de la bomba en cas que es vagi a produir una hipoglucèmia.
 
El Dr. Lluís Masmiquel i la Dra. Carme Vidal, responsables d'ambdós serveis a l'Hospital Universitari Son Llàtzer, remarquen que l'objectiu del centre és millorar els resultats clínics d'aquesta teràpia. Així, l'èxit del programa rau precisament en l'adequada selecció dels pacients i en la formació que se'ls facilita. En aquest sentit, se selecciona i es forma els pacients, familiars i professionals per obtenir els millors resultats mitjançant un entrenament exhaustiu.
 
Aquest programa consta de mòduls estrictament protocol·litzats i sessions de formació donades per experts. El procés requereix igualment la voluntat de la direcció de l'Hospital i del Servei de Salut de dotar-se d'una infraestructura suficient i de facilitar que els seus professionals guanyin en experiència i rebin formació.
 
Aconseguir aquesta certificació és el reconeixement a un treball d'anys, liderat per un equip d'especialistes expertes com la Dra. Irene Rodriguez i la Dra. Charo Montero i les infermeres educadores en diabetis Maria Puga, Rosenda Puigserver i Marilena Colom.
 
DNV GL és un organisme internacional de certificació líder a nivell mundial. Ajuda les empreses i organitzacions a assegurar l'acompliment de les seves organitzacions, productes, persones, instal·lacions i cadenes de subministrament a través dels seus serveis de formació, verificació, avaluació i certificació.
 
La certificació atorgada per DNV a l'Hospital Universitari Son Llàtzer contribueix i garanteix que el seu programa de bombes d'insulina es dugui a terme de la forma més intel·ligent i segura possible generant així confiança tant als professionals com als pacients. Els responsables de DNV reiteren que se senten orgullosos que l’Hospital sigui el primer del país que certifica de forma conjunta un Servei d'Endocrinologia d'adults i un Servei de Pediatria.