L'hospital Missió, visió, valors

Missió, visió, valors


1

Missió

 

Son Llàtzer és un hospital públic la missió del qual és proporcionar atenció sanitària especialitzada d’alta qualitat, eficient i segura per a la ciutadania, adaptant les noves tecnologies al servei de la salut i dels professionals. Està compromès amb la docència, la recerca i la innovació per mitjà del desenvolupament tecnològic.


2

Visió

 

Som un hospital reconegut per la societat i els professionals amb un projecte innovador recolzat pel compromís, l'excel·lència i el rigor professional d'un equip humà cohesionat que presta una atenció humanitzada i que té a més una intensa capacitat docent i investigadora.


3

Valors

 

Atenció orientada al pacient i a la seva família

Un hospital comunicatiu on preval el diàleg i on la informació es transmet als professionals i a les persones que atenem

Màxima confidencialitat, respecte i eficiència en la relació entre pacients, professionals i Hospital

Reconeixement dels professionals promovent una gestió participativa en l'organització

Compromís amb el medi ambient

Respecte mutu, treball en equip i sentit de pertinença

Formació i densenvolupament dels professors