Servicios y unidades Cardiologia Presentació

Cardiologia

La cardiologia és l’especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi, del diagnòstic i del tractament de les malalties cardiovasculars (cor i aparell circulatori). Les patologies més freqüents són la cardiopatia isquèmica (angina de pit, infart de miocardi), la insuficiència cardíaca, les arítmies, les malalties valvulars i les miocardiopaties. Una part molt important de l’especialitat és el control dels factors de risc cardiovascular —en col·laboració amb els metges de l’atenció primària— per prevenir l’aparició de la malaltia —cosa que es coneix com “prevenció primària”— o per evitar la progressió de la malaltia una vegada detectada (prevenció secundària).

La cardiologia ha experimentat importants avenços tecnològics els darrers anys, cosa que ha fet que en millorin els diagnòstics i els tractaments i ha menat a crear subespecialitats. Cal recordar que les malalties cardiovasculars —concretament la cardiopatia isquèmica— són la causa principal de mortalitat a Espanya, i per això requereixen una atenció prioritària.

Els metges especialistes del Servei de Cardiologia de l’Hospital Son Llàtzer desenvolupen la seva activitat a l’àrea de consultes externes, a la d’exploracions funcionals cardiovasculars i a la d’hospitalització. El Servei disposa de diverses unitats especialitzades: Unitat d’Insuficiència Cardíaca, Unitat d’Arítmies i Marcapassos, Unitat de Dolor Toràcic i Unitat de Cardiopaties Genètiques; que permeten millorar l’atenció de les patologies freqüents i d’altres més complexes que requereixin una subespecialització.

A la planta d’hospitalització hi ha vint llits, amb possibilitat de telemetria contínua. A l’àrea d’imatge es fan tot tipus d’ecocardiogrames i també TC d’artèries coronàries, i aviat s’hi faran cardioressonàncies. També s’hi fan proves d’esforç, electrocardiograma amb Holter, tests de basculació, implantació de tot tipus de marcapassos i desfibril·ladors i estudis electrofisiològics diagnòstics i terapèutics (ablació per radiofreqüència de taquicàrdies).

La Unitat de Dolor Toràcic —en col·laboració amb el Servei d’Urgències— permet diagnosticar la causa del dolor en menys de 24 hores, i habitualment s’hi fa una prova d’esforç. La Unitat d’Insuficiència Cardíaca —en col·laboració amb Medicina Interna— fou pionera a les Illes Balears oferint una atenció mèdica especialitzada completa —i també d’infermeria— als pacients que pateixen aquesta malaltia.

La Unitat de Cardiopaties Genètiques s’encarrega de l’estudi clínic i genètic de les miocardiopaties i les canalopaties, inclòs l’estudi de tota la família, i també de l’estudi exhaustiu de la mort sobtada cardíaca, en col·laboració amb l’Institut de Medicina Legal i Forense de Mallorca i el Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Son Llàtzer. S’hi realitzen, així mateix, projectes de recerca en els camps de la cardiologia clínica i de la genètica, i també formació postgraduada.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 275
  • Fax: 871 202 351
  • Horari d'atenció:

    de 9:00 a 12:00