Servicios y unidades Medicina Intensiva Equip humà

Medicina Intensiva

No hay equipo humano publicado

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 133
  • Fax: 871 202 359
  • Horari d'atenció:

    Horari per a assumptes administratius: feiners, de 8.00 a 15.00 Horari de visites: de 8.30 a 9.00, de 13.00 a 14.00 i de 19.00 a 23.00 Horaris d’informació a familiars: feiners, de 13.00 a 14.00; caps de setmana i festius, 20.00Cartera de serveis