Actualidad Canal Son Llàtzer
Aquest espai, anomenat “Canal Son Llàtzer” està destinat a l’emissió de notícies elaborades pel Departament de Comunicació de l’Hospital i de vídeos sobre els quals el centre té dret de reproducció.

16 de abril de 2015


Video que refleja el proceso quirúrgico desde la atención del paciente en Atención Primaria hasta el alta hospitalaria.

Video no trobat


Listado de videos