Investigació Unitat d’investigació Inici

La Unitat d’Investigació de l’Hospital Son Llàtzer és un servei sense ànim de lucre   que té com a finalitat impulsar, promoure i afavorir la recerca biomèdica d’excel·lència.

Línies de recerca

 • Aplicacions informàtiques a problemes mèdics.
 • Biologia molecular en hemodiàlisi.
 • Cirurgia mínimament invasiva.
 • Dolor agut i crònic.
 • Infecció respiratòria – tuberculosi – infecció per VIH.
 • Recerca oncohematològica – Manipulació de progenitors hematopoètics.
 • Oncologia clínica i biologia molecular del càncer.
 • PIMIS - Gestió integral de la sèpsia.
 • Seguretat clínica a l’Àrea Quirúrgica.
 • Trastorns infantils de l’atenció.

Recursos

 1. Equipament bàsic de laboratori
  La Unitat d’Investigació disposa del material bàsic d’experimentació en el laboratori per dur a terme diferents procediments experimentals i quirúrgics. Cal destacar que disposa d’un crioconservador per mantenir mostres biològiques (teixits, cèl·lules, sang...) en nitrogen líquid per tal de garantir-ne la conservació.
 2. Sala d’Operacions Experimental
  La missió és facilitar l’aprenentatge i el desenvolupament d’habilitats i destreses quirúrgiques i fomentar el progrés de la recerca en els aspectes quirúrgics de les ciències biomèdiques.
 3. Laboratori de Neurociències
  El Laboratori de Neurociències està preparat per estudiar l’atenció i la memòria, així com els trastorns d’aquestes. La seva activitat principal està relacionada amb assajos clínics per valorar l’eficàcia de diversos fàrmacs en els dèficits d’atenció dels infants.
 4. Sala d’Aclimatació Animal
  La Sala d’Aclimatació Animal està preparada per mantenir els animals abans dels procediments experimentals, garantir-los una bona adaptació o aclimatació a les noves condicions ambientals i, a més, permetre que compleixin un període de quarantena abans de dur a terme l’experiment. És una sala d’aclimatació que no s’utilitza per a l’estabulació dels animals.
Dades de contacte