L'hospital Responsabilidad

Responsabilitat Social

La responsabilitat social és una estratègia de les empreses que implica una nova manera de relacionar-se amb els seus públics. En el cas de l’Hospital Son Llàtzer, desenvolupam un conjunt d’accions per estrènyer els vincles amb la societat en la qual estam integrats, per facilitar la vida laboral i familiar dels nostre personal, per lluitar a favor de la protecció del medi ambient i per fomentar la cultura.


Afavorir el treball de les persones discapacitades


Son Llàtzer vol afavorir la integració de les persones discapacitades en la societat; per això, des que l’Hospital es va posar en funcionament, amadip.esment s’ocupa del manteniment de les zones verdes. Un equip de set persones amb discapacitats intel•lectuals i dos monitors s’ocupen de tenir cura dels 67.000 m2 del jardí que envolta l’Hospital.

L’empresa amadip.esment es va crear fa més de quaranta anys i pretén aconseguir per a les persones amb discapacitats intel•lectuals una millor qualitat de vida i la mateixa igualtat d’oportunitats que la resta dels ciutadans. Per això treballa per obtenir una alternativa de feina estable adaptada a les necessitats d’aquestes persones, que tenen més dificultats a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral ordinari. I l’Hospital Son Llàtzer, contractant els serveis d’aquesta empresa, se sent orgullós de poder col•laborar en aquesta tasca.

Conciliació de la vida familiar i la vida laboral


Des de 2005, un edifici ubicat a la zona de la sala d’actes de l’Hospital funciona com a escoleta amb capacitat per acollir trenta-sis infants de menys de tres anys. El Centre d’Educació Infantil Son Llàtzer es va posar en servei per afavorir la conciliació de la vida familiar i la vida laboral del seu personal, especialment el del sector sanitari, en el qual el tipus d’activitat —sotmesa a torns, guàrdies, prolongacions de la jornada a causa d’imprevists, etc.— fa necessari disposar d’una alternativa per atendre i formar els fills que sigui propera i integrada en el lloc de feina.

Consideram que oferir una escoleta d’infants diferencia aquest centre dels altres i hi aporta un valor afegit. Volem que l’Hospital, amb una filosofia de treball pròpia, moderna i innovadora, estigui orientat al benestar dels pacients i dels nostres professionals.

Gestió medioambiental


L’Hospital Son Llàtzer, a més de complir la legislació mediambiental vigent, ha adquirit un compromís amb la millora contínua en la gestió dels residus i la reducció del consum de recursos mediambientals. A més, cerca sistemes d’estalvi d’energia emprant tecnologies ecològiques i contracta els seus serveis amb proveïdors respectuosos amb el medi ambient. Regularment dóna formació als treballadors de l’Hospital per educar-los i sensibilitzar-los en assumptes mediambientals.

Premis Hospital Son Llàtzer


L’Hospital convoca anualment el Premis Son Llàtzer que s’atorguen en les categories de premis científics, de mitjans audiovisuals i de relats curts. Estan adreçats al personal hospitalari i, en algunes modalitats, al públic en general. Constitueixen una eina tant de comunicació externa i de cohesió interna.

Papers de Son Llàtzer


Un altre instrument de comunicació intern i també extern és la revista institucional Papers de Son Llàtzer, una publicació trimestral amb un tiratge de dos mil exemplars a la qual tenen accés el personal de l’Hospital i els nostres pacients i usuaris. També es pot descarregar en format PDF des del nostre web.