Investigació Quirófan Experimental Inici

La missió és facilitar l’aprenentatge i el desenvolupament d’habilitats i destreses quirúrgiques i fomentar el progrés de la recerca en els aspectes quirúrgics de les ciències biomèdiques.

La Sala d’Operacions Experimental de l’Hospital Son Llàtzer està  constituïda per dues àrees (una de sala d’operacions i l’altra de laboratori experimental), on es duen a terme activitats relacionades amb la recerca i l’aprenentatge d’habilitats quirúrgiques amb models experimentals animals i amb simuladors.

Objectius:

  • Organitzar cursos o esdeveniments relacionats amb  l’ensenyament  de la cirurgia.
  • Desenvolupar projectes de recerca quirúrgica o de tècniques invasives.
  • Dissenyar programes personalitzats d’entrenament.
  • Desenvolupar treballs de cirurgia experimental en microcirurgia o endocirurgia per descobrir noves tècniques o modificar les actuals.
Dades de contacte