L'hospital Tecnologia

Un projecte tecnològic pioner


L’Hospital Son Llàtzer és pioner en la generació i l’ús d’un sistema d’informació hospitalari (HIS, de l’anglès hospital information system). El sistema implantat és l’HP-HIS, de l’empresa Hewlett-Packard, que permet gestionar tota la documentació escrita, les peticions de proves, la recepció de resultats i les imatges a través del sistema informàtic. Això es tradueix en la informatització de la història clínica.

Este sistema consta de diferentes módulos que posibilitan que desde cualquier departamento o servicio del Hospital se pueda acceder a las imágenes y a los textos obtenidos en diferentes servicios (radiografías, endoscopias, resultados de laboratorio, etc.). De la misma manera, toda la información escrita queda registrada informáticamente, lo que facilita la comunicación, el almacenamiento y la explotación de los datos.

El sistema d’informació definit per l’Hospital Son Llàtzer ja ha consolidat el concepte d’història clínica electrònica i ha incorporat de mica en mica la tecnologia a determinats processos (passi de visita del metge, comunicació amb l’atenció primària, seguretat dels pacients, etc.).

La història clínica electrònica facilita l’accés a la informació clínica dels pacients en qualsevol moment i des de qualsevol punt de l’Hospital, així com la comunicació ràpida i automatitzada entre els serveis (intercanvi de sol•licituds de proves i resultats automatitzats). Amb aquest sistema es pretén millorar la comunicació intrahospitalària, cosa que es tradueix també en un millor servei als pacients.


Beneficios


Los usuarios del Hospital Son Llàtzer tienen la posibilidad de hacer algunas gestiones a través de Internet. Así, mediante el web del Hospital se puede acceder a un formulario que permite cambiar o anular una cita con el especialista.

La telefonia mòbil és també un instrument per fer més fluida la relació amb els pacients, que reben un SMS que els recorda la visita amb l’especialista amb 48 hores d’antelació. Si no hi poden acudir, se’ls recomana trucar a un número de telèfon per anul•lar la cita, cosa que permet reprogramar la consulta per a un altre pacient. Cada dia s’envien devers 1.200 SMS.

Els directius de l’Hospital també es beneficien de la tecnologia de telefonia mòbil implantada a l’Hospital. Cada matí reben un SMS que els indica el percentatge d’ocupació o el nombre de llits de què disposa l’Hospital.

Atención primaria


Las aplicaciones informáticas del Hospital Son Llàtzer se han extendido a los centros de atención primaria de su área de influencia. A través del gestor de peticiones, los médicos de cabecera de los centros de salud acceden a la historia clínica del paciente, de manera que pueden visionar sus radiografías, los resultados de las pruebas diagnósticas, las citas pendientes con el especialista o si hay prevista alguna intervención quirúrgica.

En la actualidad, desde la atención primaria los médicos de cabecera también pueden derivar pacientes al Hospital siguiendo el criterio de patologías y de manera automatizada. Es decir, el sistema informático les permite seleccionar la patología que corresponde al paciente de un catálogo codificado y concertar una cita con el especialista. Así se ahorra tiempo y se optimiza la derivación de pacientes al Hospital.

De la mateixa manera, Son Llàtzer comunica per via telemàtica al metge de capçalera que un pacient seu ha estat ingressat o que ha rebut l’alta hospitalària. També el coordinador del centre de salut rep un avís quan un pacient ingressa en el Servei d’Urgències.