L'hospital Memòries

Memòries

Anualment, l’Hospital Son Llàtzer elabora i publica una memòria de gestió, en la qual queden reflectides les principals dades de l’activitat assistencials.


Memòries per descarregar
Memòria 2018
Memòria 2012
Memòria 2011
Memòria 2010
Memòria 2009
Memòria 2008
Memòria 2007
Memòria 2006