Pacients i visitants Atenció a l'usuari

Dades de contacte:

Telèfon: 871 202 000 ext. 2188
Horari d'atenció:
de 8.30 a 15.00 horas
Localització:
Entrada de hospitalización, planta baja, pasillo de la izquierda.
El equipo de mediación se encuentra en Urgencias, junto a Admisión.

Servei d’Atenció a l’Usuari i Treball Social

El Servei d’Atenció a l’Usuari i Treball Social s’ocupa d’orientar i atendre les necessitats dels usuaris i de dur a terme una tasca d’intermediació entre els pacients i els professionals sanitaris.


Unitat de Treball Social

La Unitat de Treball Social ofereix un servei especialitzat a pacients amb necessitats d’integració social. Es detecten els aspectes psicosocials de l’usuari i se n’assabenta l’equip assistencial, la qual cosa permet prevenir, diagnosticar i tractar millor els pacients.

Equip de mediació

L’Hospital Son Llàtzer disposa d’un equip de mediació que garanteix una comunicació correcta entre els professionals sanitaris i els pacients i els seus familiars. S’ocupa d’eliminar les barreres idiomàtiques i culturals, que moltes vegades impedeixen la comunicació.

L’equip de mediació està ubicat al Punt d’Atenció a l’Usuari, a la sala de triatge d’Urgències, des d’on duu a terme la seva tasca a tot l’àmbit hospitalari.

Servei de traducció

L'Hospital disposa d'un servei de traducció simultània, que facilita la comunicació entre els usuaris estrangers i els professionals sanitaris. S'encarrega d'ella un intèrpret, per telèfon i a tres bandes. Els idiomes que es tradueixen són l'alemany, l'àrab, el xinès, el francès, l'anglès i el romanès.

Reclamacions i suggeriments

El personal del Servicio de Atención al Usuario se ocupa de recoger las quejas, las reclamaciones, las sugerencias y los agradecimientos al hospital y tramitarlos oportunamente. Ayúdanos a mejorar

Atenció telefònica

Per garantir que es compleixi la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’atenció telefònica es limita a donar informació general sobre el centre; en cap cas no es facilita informació o dades dels pacients.