L'hospital Empreses amigues

Empreses amigues


Consell d'empreses amigues

L’Hospital Son Llàtzer manté una línia de col•laboració amb empreses privades vinculades a la causa sanitària que volen integrar-se a la xarxa d’entitats que participen en les activitats hospitalàries que necessiten finançament per ser desenvolupades. Per això l’Hospital ha creat el Consell d’Empreses Amigues de Son Llàtzer.


Línies de col·laboració

Programa “Formarse en salud”Programa “Diàlegs Son LLàtzer”