Pacients i visitants Donació de teixits

Donació de teixits

L’Hospital Son Llàtzer té un coordinador de trasplantaments, que s’ocupa de detectar i seleccionar possibles donants.


Coordinador


Miguel Agudo García

Metge especialista en medicina familiar i comunitària

Telf. 871 20 20 00 (ext. 62911) / 649 749 161

magudo@hsll.es