Formació sanitària especialitzada Presentació

Formació sanitària especialitzada

La Comissió de Docència —integrada pels representants dels tutors i els metges, els farmacèutics i els psicòlegs residents de Son Llàtzer— dóna la benvinguda als futurs residents i els ofereix la informació necessària per conèixer millor l’Hospital. Així mateix, la Unitat Docent Multidisciplinària Obstetricoginecològica es posa a disposició de les comares residents.

 

Comisió de Docència


Serveis Col·laboradors docènciaD’ençà que es va inaugurar, el desembre de 2001, la Fundació Hospital Son Llàtzer ha tengut una clara vocació docent. Una prova n’és la primerenca acreditació de l’Hospital i de la Unitat de Medicina Interna, l’any 2002. L’Hospital no es conforma amb potenciar el nombre de residents, sinó que també els ofereix la formació adequada perquè es converteixin en uns bons professionals a l’altura del que el segle XXI demanda. Per això basa l’estratègia docent en la incorporació gradual dels residents en la vida professional per mitjà de la pràctica assistencial —sempre tutelada pel personal sanitari de l’Hospital— i en un entorn tecnològic dels més avançats d’Europa. La informatització de les històries clíniques —dins la filosofia d’un hospital sense papers— permet disposar de l’historial actualitzat dels pacients des de qualsevol punt de l’Hospital i en temps real.


Son Llàtzer disposa, a més, d’un conjunt de recursos que posa a disposició dels residents: la biblioteca, les aules i la sala d’actes, on tenen lloc les sessions clíniques diàries i les sessions generals, respectivament. També hi ha un complet programa de formació continuada i la possibilitat de disposar dels dispositius audiovisuals de l’Hospital per retransmetre videoconferències o visionar material documental. Una secretària específica de docència s’ocupa d’atendre les necessitats d’aquesta àrea.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 20 20 00 Ext.1256
    Email: vbenito@hsll.es
    Horari d'atenció: de 8.00 a 15.00 h.