Docència i Formació Inici

Docència i Formació

L’Hospital Son Llàtzer imparteix docència de pregrau, formació sanitària especialitzada i formació dirigida tant al personal sanitari com al no sanitari, i té una comissió de qualitat que vetla per obtenir l’excel·lència en aquest àmbit.


La docència de pregrau va dirigida als estudiants de medicina i de farmàcia que a partir del tercer any de carrera trien Son Llàtzer per fer les pràctiques durant dos mesos d’estiu sempre que la facultat dels quals tengui un conveni de col·laboració amb el centre.


Infermeria també col·labora amb un programa de pràctiques en la formació d’infermers, auxiliars d’infermeria, graduats en fisioteràpia, tècnics especialistes en radiologia i personal auxiliar sanitari (zeladors).

En l’àmbit de la formació sanitària especialitzada es pot assenyalar que Son Llàtzer és un hospital docent acreditat pel Ministeri de Sanitat des que va obrir l’any 2001 i que actualment disposa del certificat ISO 2000. Imparteix formació especialitzada a metges interns residents (MIR), a farmacèutics interns residents (FIR), a infermers interns residents (IIR) i a psicòlegs interns residents (PIR).

Es pot destacar que l’Hospital Son Llàtzer és la seu de la Unitat Docent Multidisciplinària Obstetricoginecològica, cosa que des de 2004 permet impartir formació a futures comares. A partir de 2011, el Servei de Psiquiatria de l’Hospital acull també els IIR per forma-los.

Pel que fa a la formació en general, hi ha una àmplia oferta de cursos dirigits als facultatius, al personal d’infermeria i al personal no sanitari, que l’Hospital sol·licita i organitza l’Escola Balear d’Administració Pública.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 20 20 00 Ext.1256
    Email: vbenito@hsll.es
    Horari d'atenció: de 8.00 a 15.00 h.