Actualidad Noticias

Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)

15/11/2017
Aquest matí hem realitzat una jornada informativa sobre la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), que ha inclòs la realització de proves espiromètriques de diagnòstic a usuaris, al hall d'entrada de Consultes Externes de l'hospital.

El dia 15 de novembre se celebra el Dia Mundial dela Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). Es conegut que la MPOC és una de les causes més importants de morbimortalitat a tot el món i que la OMS prevé que per al 2030 la MPOC será la tercera causa de mortalitat al món. El Dia de la MPOC és una Iniciativa de la Guia Mundial contra la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (GOLD), i intenta promooure en tot el món una més profunda comprensió de la Malaltia.