Actualidad Noticias

Posada en marxa de la primera fase del projecte BISEPRO al Dia Mundial de la Sèpsia

13/09/2018
Avui Dia Mundial de la Sèpsia s'ha posat en marxa la primera fase del projecte d'investigació sobre 'Bigdata i Sèpsia'. A la reunió celebrada avui, han participat el gerent de l'hospital, Francisco Marí, el coordinador del grup d'Investigació Multidisciplinar de Sèpsia, el Dr. Marcio Borges, el director de l'Institut d'enginyeria del Coneixement de la Universitat Autònoma de Madrid (IIC UAM), Alberto Barrientos i la directora d'analítica predictiva de l'IIC UAM, Julia Díaz.

El Projecte BISEPRO, utilitza l'ús de Big Data i d'Intel·ligència Artificial per a la detecció precoç i el maneig integral de les sèpsia. El projecte consta de dues fases: la primera per a la detecció de la sèpsia en temps real i la segona que aportarà als clínics una ajuda en la presa de decisions, amb un enfocament integral, des del diagnòstic fins al suport terapèutic al pacient amb sospita de sèpsia. Es tracta d'un ajut al clínic, i el més important, vol generar una medicina de precisió, l'anomenada medicina personalitzada.

L'Hospital Universitari Son Llàtzer ha estat pioner a Europa en la generació i l'ús de sistemes d'informatització hospitalària, el que ha permès desenvolupar un procés assistencial en el qual la informació online permet una millor coordinació i integració dels processos.