Actualidad Noticias
Reportatge

El Servei d’Oftalmologia realitza operacions de transplantament de còrnia amb una tècnica que permet recuperar la visió en un mes

09 de maig de 2011
La tècnica convencional consistia a fer un trasplantament de la còrnia completaDes de l’any 2009 fins ara, el Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Son Llàtzer ha fet trenta operacions de trasplantament de còrnia amb una nova tècnica, que s’aplica de manera ambulatòria i permet al pacient recuperar la visió ràpidament —en un mes—, reduir el percentatge d’estigmatisme induït per la cirurgia mateixa i disminuir la taxa de rebuig, que ara és pràcticament nul·la.

La còrnia és la primera capa de l’ull i és transparent perquè s’hi pugui veure a través. La pèrdua d’aquesta transparència, produïda per diverses patologies, provoca una visió borrosa, de més o menys intensitat segons la malaltia. Una vegada perduda la visió, l’única manera de recuperar-la és amb un trasplantament de còrnia.

Fins ara, la tècnica convencional consistia a fer un trasplantament de la còrnia completa, tant de la part externa com de la més profunda. Però ara aquest nou procediment permet trasplantar només la capa de la còrnia que ha perdut la transparència. Això es coneix com “queratoplàstia” o “trasplantament lamel·lar”.

Amb l’ús de la tècnica anterior, la recuperació visual del pacient és lenta i pot durar més de sis mesos. A més, els punts de sutura provoquen un grau d’estigmatisme molt alt i es produeix un gran percentatge de rebuig de la còrnia, que l’organisme interpreta com un element estrany.

En canvi, amb el trasplantament lamel·lar —que el Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Son Llàtzer aplica des de 2009— la rehabilitació visual es produeix al cap d’un mes. A més, es redueix el grau d’estigmatisme i gairebé no es registren casos de rebuig. La intervenció quirúrgica es fa de manera ambulatòria —és a dir, el pacient torna a casa el mateix dia— i s’hi utilitza anestèsia local (gotes als ulls).

La queratoplàstia o trasplantament lamel·lar por ser de la capa anterior o de la posterior, més profunda. En el primer cas —en anglès, deep anterior lamellar keratoplasty), es fa quan es produeix una èctasi cornial (la còrnia es deforma i perd la forma esfèrica) o un leucoma, provocat per una úlcera cornial, generalment infecciosa. En el segon, es trasplanta l’endoteli de la còrnia (una fina capa de 50 micres de gruix) amb la tècnica DMEK (descemet membrane endothelial keratoplasty), quan el pacient presenta una patologia de la capa profunda de l’ull, com ara distròfia de Fuchs.

La tècnica DMEK fou descrita per primera vegada pel metge holandès Gerrit Melles, del Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgey, que el mes de març va participar en una jornada a l’Hospital Son Llàtzer per debatre el futur del trasplantament lamel·lar de còrnia. Cal destacar que Son Llàtzer fou el primer centre de l’estat que va fer trasplantaments lamel·lars de còrnies i que a hores d’ara és l’únic hospital públic de les Illes Balears que aplica aquest nou procediment.

De izquierda a derecha, Gerrit  Melles, Emeterio Orduña, jefe del Servicio de Oftalmología, y, Lluís Masmiquel, director médico del Hospital Son Llàtzer.

De izquierda a derecha, Gerrit Melles, Emeterio Orduña, jefe del Servicio de Oftalmología, y, Lluís Masmiquel, director médico del Hospital Son Llàtzer.

La tècnica convencional consistia a fer un trasplantament de la còrnia completa