Comunicación Comunicats de premsa

Noranta professionals d’infermeria s’han especialitat en Obstetrícia i Ginecologia en els centres sanitaris públics de Balears

16/05/2011 COM
El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs va acomiadar, el passat dia 13 de maig, en un acte a la sala d’actes de l’Hospital Son Llàtzer, les 16 comares de la setena promoció de la Unitat Docent d’Infermeria Obstètrica i Ginecològica que s’han format en els hospitals públics i centres de salut de les Illes Balears. En les set promocions que s’han comptabilitzat des de la creació l’any 2003 d’aquesta unitat, ja s’han format 90 llevadores.

En aquest darrer curs han finalitzat la seva especialitat 5 comares a Son Espases; 4 a Son Llàtzer, 3 a Manacor i 4 a Can Misses. D’altra banda, també avui s’han incorporat 15 noves infermeres residents en els centres acreditats (a més dels hospitals mencionats, també està l’Hospital Comarcal d’Inca i els centres de salut d’Atenció Primària), el que suposa que hi haurà 31 infermeres en procés d’obtenir l’especialitat en Obstetrícia i Ginecologia.

Vicenç Thomàs ha destacat el paper fonamental de les llevadores en el seguiment de la salut de les dones durant el seu cicle vital: salut reproductiva, climateri i sexualitat, i ha indicat que l’aplicació de les polítiques desenvolupades per la Conselleria en matèria de salut i gènere permeten ampliar el camp d’actuació d’aquestes noves professionals.

Així, a més de l’ampliació de programes que ja estaven en marxa dirigits a les dones, la Conselleria de Salut i Consum ha allargat la detecció precoç del càncer de mama fins als 69 anys; ha establert una xarxa d’unitats integrals de mama en tots els hospitals i ha millorat el programa de prevenció de càncer de cèrvix.

Però també ha introduït la dispensació gratuïta de la píndola del dia desprès; la nova prestació, també gratuïta, de les interrupcions voluntàries de l’embaràs; la vacunació contra el virus del papil·loma humà i ha format i sensibilitzat als professionals sanitaris per detectar la violència de gènere, moltes vegades amagada darrera de trastorns o malalties mentals o d’altre índole.

El conseller de Salut i Consum s’ha referit a les noves accions de salut perinatal, com els programes educatius dirigits a les famílies immigrades; la pàgina web www.naixementisalut.caib.es amb informació de temes relacionats amb el procés de l’embaràs, part i puerperi; una producció audiovisual que recull experiències i les cures bàsiques del nadó;  i l’aplicació d’altra tècnica per al maneig del dolor durant el part, mitjançant l’administració d’òxid nitrós, que ja s’està utilitzant a l’Hospital Comarcal d’Inca i, pròximament, a l’Hospital de Manacor.

El programa de formació de les infermeres especialistes en Obstetrícia i Ginecologia té una durada de dos anys. Les residents reben formació i presten el seu servei, en l’àmbit hospitalari, a les unitats de parts, nounats, gestants de risc, fisiopatologia fetal i ginecologia i obstetrícia. Pel que fa als centres de salut, es formen en les àrees de control prenatal, educació maternal, ginecologia i obstetrícia, atenció domiciliària, planificació familiar, diagnòstic precoç de càncer ginecològic i de mama, menopausa i programes de salut sexual i reproductiva.