Comunicación Comunicats de premsa

L’Hospital Son Llàtzer duu a terme la primera intervenció de cirurgia hepàtica major per laparoscòpia en un cas de càncer de fetge

23/01/2012 COM
El passat mes de desembre, un equip de cirurgia de l’Hospital Son Llàtzer va dur a terme la primera operació d’hepatectomia major —a causa d’un càncer de fetge— per mitjà d’un abordatge totalment laparoscòpic, un procediment de cirurgia mínimament invasiva que redueix l’impacte de les cicatrius i escurça la recuperació dels pacients.  

La intervenció es va fer a una pacient de 68 anys que l’any anterior havia estat operada de càncer de còlon per mitjà de la laparoscòpia i a la qual es va detectar metàstasi hepàtica durant el seguiment de la primera patologia. Durant la intervenció es varen fer cinc incisions d’una mida entre cinc i dotze mil·límetres, a través de les quals es va extirpar la part dreta del fetge (hepatectomia major) amb lesions tumorals; l’extracció es va fer a través del mateix tall al pubis que s’havia utilitzat per extreure el còlon en l’operació anterior.

La pacient es va recuperar sense incidències en el postoperatori i va rebre l’alta hospitalària cinc dies després de la intervenció. L’ús de la tècnica laparoscòpica de resecció a causa d’un càncer de fetge afavoreix una recuperació més ràpida dels pacients i redueix el risc de patir les complicacions que es derivarien d’una ferida més gran, com ara infeccions i hèrnies.

Fins ara s’havien fet intervencions hepàtiques per mitjà de la laparoscòpia, tot i que només en els casos de lesions petites. Però gràcies al desenvolupament dels abordatges mínimament invasius, l’equip de cirurgia de l’Hospital Son Llàtzer ha aconseguit fer reseccions majors del fetge, com l’hepatectomia que hem descrit.

Durant els deu anys de funcionament de l’Hospital s’hi han fet al voltant de sis-centes intervencions quirúrgiques mínimament invasives avançades en els casos de neoplàsies (tumors malignes o benignes): unes cinc-centes reseccions colorectals, cinquanta d’hepatobiliars i cinquanta d’esofagogàstriques.

L’Hospital Son Llàtzer és capdavanter en l’aplicació de tècniques de cirurgia mínimament invasiva. En la seva cartera de serveis ofereix la intervenció laparoscòpia per a un ampli nombre de patologies, com ara el càncer de còlon i l’esofagogàstric i també malalties benignes com ara la colelitiasi, el reflux gàstric o els problemes a la paret de l’abdomen.

Dintre de l’àmbit de l’Institut Universitari de Ciències de la Salut, Son Llàtzer compta amb un equip, encapçalat per Josep Noguera, metge especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu, que dedica els seus esforços a la recerca i al desenvolupament de la laparoscòpia. El fruit d’aquesta tasca és l’aplicació de tècniques de cirurgia sense cicatrius en algunes intervencions per mitjà de la laparoscòpia. Per a intervencions quirúrgiques en la vesícula, en l’apèndix o en el còlon s’utilitzen abordaments a través de la vagina o del llombrígol, de tal manera que als pacients no els queden cicatrius visibles.