Comunicación Comunicats de premsa

La Gerència del Sector Migjorn acaba la ronda de reunions amb els centres de salut i les unitats bàsiques de la seva àrea

16/03/2012 COM
Amb la visita al CS Platja de Palma (Can Pastilla), la Gerència del sector Migjorn va acabar, el 16 de març, la ronda de reunions que ha mantingut des del mes de gener amb els coordinadors de tots els centres de salut i de les unitats bàsiques que pertanyen a la seva àrea d’influència.

Aquestes trobades varen començar amb la visita al CS Escola Graduada poc després que Miquel Caldenteny i Elisa Miró fossin nomenats subdirector mèdic i subdirectora d’infermeria de l’atenció primària, respectivament, com a nous integrats de l’equip directiu de la Gerència del sector Migjorn.

 A aquestes reunions han assistit els coordinadors mèdics i d’infermeria i els responsables d’admissió dels catorze centres de salut del sector i de les unitats bàsiques de salut que en depenen: CS Coll d’en Rabassa, CS Emili Darder, CS Escola Graduada, CS Platja de Palma, CS Rafal Nou, CS Son Ferriol i CS Son Gotleu pel que fa al municipi de Palma; i CS Martí Serra (Marratxí), CS Migjorn (Llucmajor), CS Muntanya (Marratxí),  CS Raiguer (Binnissalem), CS Santa Maria, CS Serra Nord (Sóller) i CS es Trencadors (s’Arenal de Llucmajor) pel que fa a la part forana.

Les reunions han servit com una presa de contacte entre les dues parts i s’hi han tractat bàsicament temes de coordinació i d’identificació d’aspectes que puguin millorar la tasca conjunta en benefici de l’atenció dels pacients del sector Migjorn.