Comunicación Comunicats de premsa

Son Llàtzer rep el premi Stage 6, atorgat per la HIMSS a hospitals que treballen sense papers i amb la millor implementació de la història clínica electrònica

21/11/2012 COM
La HIMSS Analytics Europe ha atorgat a l’Hospital Son Llàtzer el premi Stage 6, guardó que recompensa els centres que treballen en un entorn sense papers i que han sabut implementar millor la història clínica electrònica. Aquesta prestigiosa organització internacional es dedica a proveir de solucions globals per a l’ús òptim de les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió per tal de millorar la sanitat.

En l’edició d’enguany, a més de Son Llàtzer han estat també premiats l’Hospital Comarcal d’Inca, l’Hospital Parc de Salut Mar (Barcelona) i tres centres europeus, Hospitalier de Valenciennes (França), i Westfriesgasthuis i Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (Països Baixos).

Cal recordar que l’Hospital Son Llàtzer fou pioner a tot l’estat en la generació i l’ús d’un sistema d’informació hospitalari (HIS, de l’anglès hospital information system), que permet gestionar tota la documentació escrita, les peticions de proves, la recepció de resultats i les imatges per mitjà del sistema informàtic, cosa que es tradueix en que el centre treballa amb una història clínica electrònica integrada.

La HIMSS utilitza el model d’història clínica electrònica adoptat per cada centre per tal d’avaluar el procés i l’impacte dels sistemes. “Els hospitals que han obtingut el premis Stage 6, com és el cas de Son Llàtzer, i Stage 7, proporcionen les millors pràctiques perquè altres organitzacions puguin estudiar l’ús de la història clínica per millorar la seguretat dels pacients, els resultats clínics i l’eficiència en l’atenció dels pacients”, explica Uwe Buddrus, director general de la HIMSS Analytics Europe.

De fet, l’Hospital Son Llàtzer rep cada any nombroses visites de directors de sistemes d’informació i de directius del món sanitari d’arreu del món per conèixer el model d’història clínica integrada que el centre utilitza, que en molts casos ha estat adoptat en el seu moment per altres hospitals.

A hores d’ara, tres-cents centres espanyols han participat en l’estudi de la HIMSS Analytics Europe i nou han aconseguit el premi Stage 6 (entre els quals Son Llàtzer i l’Hospital Comarcal d’Inca, a les Illes Balears) i un el Stage 7, el segon d’aquest guardó que l’organització ha atorgat a Europa.

Xavier Feliu, gerent de l’Hospital Son Llatzer, assegura que aquest premi és el reconeixement a la tasca duita a terme durant tots aquests anys pels nostres professionals en el desenvolupament de les eines informàtiques del centre, i que també constitueix un estímul per continuar perfeccionant-les i aconseguir que siguin excel·lents.

“El nostre sistema d’informació ha aconseguit ser una eina essencial per a l’atenció dels nostres pacients, la qual cosa fa possible millorar la presa de decisions i la seguretat dels pacients, i redunda en benefici d’una bona qualitat assistencial”, explica Feliu.