Comunicación Comunicats de premsa

Més de 200 especialistes participen en la I Trobada multidisciplinària per debatre la disminució de l’mpacte de la sèpsia greu a Espanya

26/11/2012 COM
Els dies 22 i 23 de novembre, l’Hospital Son Llàtzer va acollir la I Trobada Multidisciplinària de Sèpsia, en la qual es va tractar sobre la incidència de la septicèmia, l’impacte que té sobre la mortalitat, les mesures terapèutiques i les experiències clíniques sobre la gestió de la sèpsia. Des de l’any 2006, aquest centre disposa d’un protocol de gestió integral de la sèpsia greu i el xoc sèptic, l’aplicació del qual ha permès disminuir la mortalitat per aquesta causa devers el 40 % en sis anys.

Durant dos dies, els dos centenars d’especialistes nacionals i internacionals reunits a Son Llàtzer analitzaren el greu problema de salut pública que representa la sèpsia, tot i que també varen abordar aspectes relacionats amb la gestió d’aquesta des de diferents punts de vista, com ara el dels serveis sanitaris, les societats científiques, els economistes de la salut, la indústria farmacèutica i els pacients.

La sèpsia és una resposta de l’organisme davant una infecció que, clínicament, es pot manifestar des d’un simple refredat fins a una fallada dels òrgans vitals que desencadeni la mort, en els pitjors casos. Els patògens principals que causen les infeccions greus són els bacteris, els virus i els fongs, tot i que diferents tipus d’infeccions —com ara la pneumònia, la peritonitis i la meningitis— també poden provocar una sèpsia.

Estudis epidemiològics recents reflecteixen que la sèpsia greu presenta una incidència i una mortalitat hospitalària més altes que altres processos, com ara l’infart agut, la insuficiència cardíaca, l’ictus, la bronquitis crònica, la sida o diferents tipus de tumors. Així mateix, els costos hospitalaris per aquesta causa són més grans que els dels ingressos a causa d’un infart de miocardi o un ictus. Es calcula que, a Espanya, el cost mitjà d’un episodi de sèpsia greu suposa per a les arques sanitàries al voltant de vint-i-vuit mil euros.

Els episodis d’infeccions que deriven en una sèpsia greu s’estan incrementant arreu del món a causa d’una expectativa de vida més llarga, dels tractaments mèdics i quirúrgics més agressius i de l’augment del nombre de pacients immunodeprimits. Es calcula que cada dia es produeixen un o dos casos de sèpsia greu per cada cent mil habitants.

Des de 2006, l’Hospital Son Llàtzer aplica un protocol de gestió integral de la sèpsia greu i del xoc sèptic per a pacients adults, en el qual participa un equip multidisciplinari (metges intensivistes, d’urgències, internistes, microbiòlegs, pneumòlegs, anestesiòlegs, cirurgians i farmacèutics), que treballa de manera coordinada. Des de 2009 també disposa de la Unitat Funcional Multidisciplinària de Sèpsia, la primera d’Europa, impulsada per la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i diverses societats científiques.

L’aplicació d’aquesta innovadora gestió de la sèpsia a l’Hospital Son Llàtzer ha permès disminuir-ne la mortalitat de manera progressiva, ja que en termes globals ha passat del 29 % al 15 % en sis anys; i, en concret, l’índex de mortalitat dels pacients ingressats a l’UCI sobre la xifra total de defuncions ha passat del 17,3 % al 7,9 % entre 2006 i 2011. Pel que fa al percentatge d’ingressos per sèpsia greu des de les plantes d’hospitalització o des del Servei d’Urgències a l’UCI, l’any 2006 va ser del 73 %, mentre que el 2011 es va situar en el 39,3 %. Així mateix, també s’ha aconseguit reduir la mitjana temporal d’estada hospitalària d’aquest tipus de pacients: mentre que el 2006 va ser de 27,3 dies, l’any passat es va situar 11. En el mateix període, la despesa hospitalària per pacient va passar de 29.500 € a 15.100 €.

Marcio Borges, cap de la Unitat, assegura que des que funciona el programa s’hi han inclòs més de 4.300 pacients . “L’activació del protocol d’actuació i l’aproximació a la malaltia de manera homogènia i multidisciplinària han fet possible reduir les estades hospitalàries, el cost per pacient i l’índex de mortalitat”, explica.

Actualment la Unitat Funcional Multidisciplinària de Sèpsia de Son Llàtzer és la impulsora del projecte “Codi sèpsia” —d’abast estatal, juntament amb diversos experts espanyols—, l’objectiu dels quals és crear una plataforma assistencial, docent i investigadora que aplegui els diferents agents relacionats amb aquest procés clínic i contribueixi a disminuir la mortalitat per sèpsia.