L'hospital Programes Formar-se en salut Nota de premsa

Son Llàtzer i l’empresa privada s’uneixen per impulsar estades de personal mèdic i d’infermeria a hospitals espanyols i estrangers capdavanters en tècniques o avanços científics

27 de gener de 2010 Comunicació Son Llàtzer
Cinc empreses internacionals dels sectors del calçat, del turisme, de la banca i de les noves tecnologies s’han vinculat a la causa sanitària amb l’aportació d’un total de 80.000 € al programa “Formar-se en salut”, de l’Hospital Son Llàtzer. Gràcies a aquest programa, els facultatius i el personal d’infermeria podran fer estades a hospitals espanyols i estrangers capdavanters en tècniques o avanços científics determinats amb la finalitat d’adquirir-hi coneixements especialitzats que tindran aplicació en l’activitat clínica diària.

Les companyies que participen en el programa són les mallorquines Camper, Viajes Iberia i Banca March, la nord-americana General Electric i la neozelandesa Orion Health, que han format el consell d’empreses amigues de l’Hospital Son Llàtzer, un organisme amb representació social però sense personalitat jurídica pròpia.

Aquestes empreses habitualment donen suport a projectes solidaris d’àmbits diversos, i aquesta vegada han volgut involucrar-se en la causa sanitària del seu entorn social més proper. Així doncs, en aquest cas, adrecen les seves polítiques de filantropia empresarial a la sanitat pública, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania.

El mitjà amb què ho fan és el programa “Formar-se en salut”, impulsat per l’Hospital Son Llàtzer i la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, l’objectiu del qual és formar personal especialitzat en determinades tècniques o avanços científics que després es podran aplicar a l’àmbit hospitalari. Els candidats (personal mèdic i d’infermeria) hauran de presentar les seves propostes a la Comissió Clínica i a la Comissió de Cures, que són els òrgans encarregats de seleccionar els programes que es finançaran anualment.

Per accedir a les convocatòries cal complir, entre d’altres, els requisits següents: que l’estada formativa es faci en un centre prestigiós; que la tècnica d’aprenentatge estigui avalada per publicacions científiques; que l’aplicabilitat clínica sigui immediata (no és un programa per promoure la recerca), i que els professionals que s’acullin al programa signin un compromís de quedar-se a l’Hospital almanco durant cinc anys.

Els candidats podran presentar les seves propostes de formació amb la certesa que l’ampliació dels seus coneixements és una necessitat reconeguda i fomentada per l’Hospital. Una vegada seleccionats els projectes, els professionals elegits podran començar les estades de formació a hospitals espanyols i estrangers, al final de les quals hauran de presentar una memòria a les comissions corresponents.

Per a enguany, el programa disposa d’un finançament de 80.000 €, que es destinaran a cobrir les despeses dels desplaçaments —viatges i estades a centres espanyols i estrangers—, les dietes i també el cost que per a l’Hospital representa contractar substituts dels professionals que es beneficiïn del programa.

Atès que l’Hospital Son Llàtzer vol que les empreses que participen en el programa es vinculin d’una manera estable a la causa sanitària i tenint en compte que les accions de filantropia s’han de divulgar entre la ciutadania, s’han col·locat dos panells als vestíbuls d’Hospitalització i de Consultes Externes en els quals figuren els noms de les companyies col·laboradores i s’explica la finalitat del programa “Formar-se en salut”.