Servicios y unidades Salut de la Dona Presentació

Salut de la Dona

La Unitat de Salut de la Dona s’ocupa de totes les accions preventives i curatives per a les dones no embarassades. Això inclou la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament quirúrgic dels càncers ginecològics i de mama, i també els tractaments funcionals i endocrins, com ara la menopausa. Altres camps d’actuació són la planificació familiar i la ginecologia.

La Unitat de Salut de la Dona aposta per la innovació tecnològica i per la cirurgia mínimament invasiva, gràcies al desenvolupament de tècniques laparoscòpiques i histeroscòpiques, que permeten a les pacients tornar aviat a casa seva —fins i tot el mateix dia en la majoria de les intervencions— gràcies a la potenciació de la cirurgia major i menor ambulatòries.

Aquesta Unitat està dividida en diverses seccions especialitzades, com la del Sòl Pelvià, la de Patologia Cervical, la de Patologia Mamària i la d’Oncologia Ginecològica i Endometriosi Greu. D’una banda, la Secció del Sòl Pelvià es dedica a l’estudi, a la valoració i al tractament de les patologies derivades de les alteracions de l’estàtica pelviana (prolapses vaginals, incontinència urinària, etc.), inclòs l’estudi urodinàmic, que es duu a terme a la consulta mateixa. Els tractaments quirúrgics s’apliquen majoritàriament per vies d’abordatge mínimament invasives (laparoscòpia). D’altra banda, la Secció de Patologia Cervical s’ocupa de l’estudi, de la valoració i del tractament de les lesions benignes i preinvasives del tracte genital inferior, inclosos la citologia líquida, la colposcòpia dinàmica i els tractaments quirúrgics locals ambulatoris.

Per la seva part, la Secció de Patologia Mamària s’encarrega del diagnòstic i del tractament de les lesions mamàries benignes i malignes, i per això està integrada en la Unitat Multidisciplinària de Patologia Mamària de l’Hospital Son Llàtzer. Finalment, la Secció d’Oncologia Ginecològica i Endometriosi Greu s’ocupa de la valoració i del tractament quirúrgic de les malalties ginecològiques malignes; per això està integrada en la Unitat Multidisciplinària de Ginecologia Oncològica. Alguns procediments quirúrgics que s’hi duen a terme són pioners a les Illes Balears (estadiatge laparoscòpic, cirurgia radical conservadora...). També assumeix la valoració i el tractament multidisciplinaris de les formes greus de l’endometriosi (endometriosi rectovaginal), conjuntament amb la Unitat de Cirurgia Colorectal i la Unitat de l’Aparell Digestiu de Son Llàtzer.

La Unitat de Salut de la Dona està acreditada pel Ministeri de Sanitat i Consum com a centre de referència d’àmbit estatal per al tractament quirúrgic de l’endometriosi profunda, i també és el centre de referència a les Illes Balears amb relació a la cirurgia laparoscòpica avançada.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 066
  • Horari d'atenció:

    de 9:00 a 12:00