Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu Presentació

Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

El Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu és un servei assistencial clinicoquirúrgic que atén les patologies urgents i programades dels pacients de la seva àrea en les malalties que corresponen a l’especialitat. Assumeix, a més, una part de les urgències quirúrgiques dels serveis que no estan disponibles en Son Llàtzer.

L’activitat assistencial del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu se centra en quatre línies: atenció de les urgències quirúrgiques, hospitalització, activitat a les sales d’operacions i atenció a les consultes externes. Per a això disposa de catorze sales d’operacions a la setmana per a la cirurgia programada, una de cirurgia ambulatòria i tres sales dedicades a consultes externes. A l’àrea d’hospitalització disposa de quaranta llits assignats a pacients de cirurgia general i de l’aparell digestiu i també de places a la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria.

Aquest Servei està format actualment per tretze especialistes en cirurgia general i de l’aparell digestiu i una especialista en cirurgia plàstica i reparadora. Es caracteritza pel seu compromís amb l’entorn i amb els pacients, als quals presta atenció basada en l’evidència i ofereix un alt nivell d’especialització, sobretot en l’aplicació de la cirurgia mínimament invasiva.

Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu ha apostat sempre per la formació continuada, la docència de pregrau i de postgrau i per la recerca bàsica experimental i clínica. Hi ha diverses línies de recerca, bàsiques i experimentals, que es desenvolupen en l’àmbit assistencial i en el camp de l’experimentació animal al Quiròfan Experimental de l’Hospital i a la Universitat de les Illes Balears, en col·laboració amb l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut.

Des que Son Llàtzer va obrir, el Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu ha format els residents hospitalaris de diverses especialitats i residents d’altres centres en règim de rotació externa. D’ençà de 2009 té acreditada la formació de cirurgia general i alberga residents propis en formació.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 134
  • Horari d'atenció:

    de 9:00 a 12:00


Cartera de serveis