Servicios y unidades Oftalmologia Presentació

Oftalmologia

El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Son Llàtzer s’ocupa del diagnòstic i del tractament dels defectes i de les malalties de l’aparell de la visió. És a dir, la funció dels oftalmòlegs és actuar de manera professional en la conservació, el restabliment i la promoció de la salut de l’òrgan de la visió, la qual cosa exigeix un alt grau de qualitat, de competència i d’excel·lència per complir la seva missió amb responsabilitat.

Per assolir aquest objectiu, el Servei d’Oftalmologia està dotat de recursos materials d’alt nivell tecnològic, dels instruments més avançats per al diagnòstic i el tractament ocular de què disposa la ciència actualment i d’un equip de professionals mèdics oftalmòlegs joves, amb una formació especialitzada obtinguda per mitjà del MIR i amb diversos anys d’experiència professional a diferents centres hospitalaris de l’estat. El Servei d’Oftalmologia de Son Llàtzer disposa de la mateixa cartera de serveis que els hospitals públics del Sistema Nacional de Salut.

Alguns dels objectius del Servei d’Oftalmologia són la millora contínua de la qualitat, la recerca de l’excel·lència del procés i l’obtenció de rendibilitat social, que ve donada per la suma de l’eficiència i l’eficàcia de l’àrea. Els metges són conscients que el seu deure com a metges no és només curar les malalties dels ulls, sinó també administrar amb responsabilitat els recursos que l’Estat ha posat en les seves mans.

D’aquesta manera, la seva missió emana de l’ètica mateixa de la professió mèdica, per la qual cosa ofereix una assistència integral als pacients i als seus familiars, facilita l’accessibilitat del servei als usuaris, minimitza el temps d’espera per a les consultes, per a les proves diagnòstiques i per als tractaments quirúrgics, i informa de manera clara a cada pacient sobre el procés que l’afecta i sobre les solucions que la ciència oftalmològica actual ofereix per al seu cas.

El Servei d’Oftalmologia està, per tant, equipat de prou mitjans materials i humans per tractar totes les malalties dels ulls que presentin els pacients de l’àrea de referència de Son Llàtzer. Per atendre la demanda s’organitza en diferents subespecialitats: la Secció del Segment Anterior, la de la Retina i el Vitri, la d’Estrabologia i Oftalmologia Infantil, i la de Cirurgia Plàstica Ocular i Orbitatòria.

A la Secció del Segment Anterior s’aborden totes les alteracions que es produeixen a la part externa de l’ull, com ara les malalties de la còrnia. El Servei d’Oftalmologia és el que fa més trasplantaments de còrnies a les Illes Balears. Utilitza les noves tècniques, mínimament invasives, de trasplantament lamel·lar de còrnia, cosa que permet una rehabilitació visual dels pacients més ràpida que amb una intervenció convencional. A més, Son Llàtzer és l’únic hospital d’Espanya —i dels pocs del món— que fa el trasplantament selectiu de l’endoteli corneal, tècnica coneguda per les sigles DMEK.

També es duu a terme la cirurgia de cataractes per mitjà de la tècnica de facoemulsificació per mínima incisió i implantació de modernes lents intraoculars, i utilitza el làser de neodimi-YAG per a la prevenció i el tractament del glaucoma agut i de les cataractes secundàries.

S’ocupa també del tractament i del seguiment del glaucoma: fa anàlisis de fibres nervioses i de la papil·la òptica per a la detecció precoç del glaucoma crònic, i també realitza la perimetria computada per mitjà dels programes més avançats de detecció precoç del dany glaucomatós. En matèria quirúrgica, s’apliquen al glaucoma les darreres tècniques quirúrgiques no invasives, entre les quals l’anomenada “esclerotomia profunda no perforant”, que redueix al mínim el risc de complicacions.

La Secció de la Retina i el Vitri tracta les malalties de la retina, per a la qual cosa disposa —a més del làser d’argó verd, estri per a les retinopaties vasculars i la prevenció del despreniment de retina— de dos moderns làsers vermells, que permeten el tractament d’algunes degeneracions maculars associades a l’edat per mitjà de la teràpia fotodinàmica i la termoteràpia transpupil·lar.

Per al tractament quirúrgic de les malalties de la retina es disposa del vitreòtom posterior més avançat, amb un endofotocoagulador de díodes quirúrgic, cosa que permet tractar tots els processos retinals susceptibles d’aquesta tècnica, com ara els despreniments de retina, les membranes epiretinials, els forats maculars, etcètera.

En el camp del diagnòstic, el Servei d’Oftalmologia disposa de l’angiografia digital, amb un programa de tractament de la imatge, i de les modernes tècniques d’escàner de retina per mitjà de tomografia de coherència òptica (OCT).

Pel que fa a la Secció d’Estrabologia i Oftalmologia Infantil, s’hi apliquen totes les tècniques optomètriques de tractament de l’ambliopia funcional i de l’estrabisme, tant en infants com en adults. L’oftalmologia infantil es tracta per mitjà de les darreres tècniques de cirurgia de la cataracta congènita, del glaucoma congènit i de cirurgia vitreoretinal. Per la seva part, la Secció de Cirurgia Plàstica Ocular i Orbitatòria tracta tots els processos que presenten els pacients.

Dades de contacte

Cartera de serveis