Servicios y unidades Nefrologia Presentació

Nefrologia

La nefrologia és una especialitat mèdica que té per objecte l’estudi morfològic i funcional dels ronyons en condicions normals i patològiques. S’ocupa de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties del ronyó, de les vies urinàries, de l’equilibri hidroelectrolític i àcid-base i de les seves conseqüències. També estudia els processos relacionats amb un mal funcionament dels ronyons (hipertensió arterial i dany vascular, entre d’altres). Es complementa, per tant, amb la urologia, que està més implicada en los processos quirúrgics relacionats amb els ronyons, les vies urinàries i problemes andrològics.

 

El Servei de Nefrologia aplica diverses tècniques d’exploració, diagnòstic i tractament com ara proves funcionals, morfològiques o d’imatge, tècniques de biòpsia renal i les relacionades amb els accessos vasculars o catèter de diàlisi peritoneal, moltes vegades amb la col·laboració d’altres serveis, com ara radiologia i cirurgia general o vascular. També aplica procediments terapèutics substitutius de la funció renal, com ara l’hemodiàlisi, la diàlisi peritoneal, el trasplantament renal i altres tècniques de depuració extracorpòria, que són fonamentals per a la supervivència dels pacients amb alguna malaltia renal crònica molt greu.

 

Els metges especialistes en nefrologia de l’Hospital Son Llàtzer desenvolupen la seva activitat principalment a la Unitat de Diàlisi (diàlisi peritoneal i hemodiàlisi) i a l’àrea de Consultes Externes, i també atenen pacients ingressats a les zones d’Hospitalització (propis o d’interconsultes) i d’Urgències (interconsultes) i a l’Hospital de Dia, on administren tractaments per la via parenteral. Els trasplantaments de ronyó es fan a l’hospital de referència, però a Son Llàtzer es prepara els pacients durant els mesos previs a l’operació.

 

El Servei de Nefrologia manté una relació estreta amb els metges de l’atenció primària per a l’aplicació de protocols eficients i la derivació primerenca de pacients amb alguna malaltia renal crònica —hi destaquen la nefropatia diabètica i la nefroangiosclerosi— i que siguin susceptibles de rebre un tractament que en modifiqui l’evolució.

 

Aquest Servei disposa d’una consulta de malaltia renal crònica avançada (MRCA), on un equip multidisciplinar format per nefròlegs, infermeres especialitzades, dietistes i psicòlegs no tan sols atén les patologies dels pacients sinó que també els dóna informació perquè puguin triar la tècnica de diàlisi més adient i els facilita suport nutricional i psicològic.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871202361
  • Horari d'atenció:

    de 9:00 a 12:00


Cartera de serveis