Servicios y unidades Obstetrícia i Salut Reproductiva Presentació

Obstetrícia i Salut Reproductiva

L’obstetrícia i la medicina de la reproducció són les especialitats mèdiques que s’ocupen de l’atenció de les dones en època fèrtil, des del període preconcepcional fins al part i el puerperi.

La filosofia del Servei d’Obstetrícia i Salut Reproductiva és atendre amb un nivell científic alt i amb qualitat humana un dels moments més importants de la vida de les dones: l’embaràs i el part. Per tant, els objectius i els compromisos del Servei amb els pacients inclouen oferir una assistència integral a les parelles infèrtils; el control dels embarassos normals i patològics conjuntament amb les comares de l’atenció primària; el diagnòstic precoç dels defectes congènits, per poder donar als pares tanta informació i ajuda com sigui possible; l’assistència en el part respectant la intimitat, el confort i l’acompanyament de les dones, posant els mitjans de control necessaris per assegurar el benestar de les mares i dels fetus, i, finalment, el foment del vincle precoç amb el nounat i l’autonomia de la parella durant el puerperi.

Els metges especialistes del Servei d’Obstetrícia i Reproducció desenvolupen la seva activitat a l’àrea de Consultes Externes, a la d’Urgències Obstetricoginecològiques, a la Sala de Parts i a l’Àrea d’Hospitalització de Gestants. El Servei disposa de quatre unitats diferenciades, encara que interrelacionades: Àrea de Reproducció, Àrea d’Obstetrícia, Àrea d’Urgències i Sala de Parts i Àrea d’Hospitalització.

La Unitat de Reproducció s’encarrega de l’estudi, del diagnòstic i del tractament dels problemes d’infertilitat, per a la qual cosa disposa dels tractaments de reproducció assistida més actuals i avançats, com ara la inseminació artificial de cònjuge i de donant i la fertilització in vitro. Les instal·lacions del laboratori de fertilització in vitro i la sala d’operacions específica per a les tècniques de reproducció assistida estan ubicades a l’àrea de la Sala de Parts.

La Unitat d’Obstetrícia consta de quatre consultes diferenciades, ubicades al mòdul 2 de Consultes Externes: la Consulta del Primer Trimestre, la del Segon Trimestre i la del Tercer Trimestre i la Consulta de Vigilància Fetal. S’hi duu a terme el control de l’embaràs normal i les gestacions que presentin algun tipus de risc per a la mare o per al fetus. Totes les consultes són d’alta resolució, i els facultatius valoren tant l’estat de la mare com el del fetus. En cada visita se’ls fan ecografies, monitoratges cardiotocogràfics i analítiques protocol·litzades. L’assistència de les embarassades es coordina amb les comares de l’atenció primària.

A la Consulta del Primer Trimestre —el moment idoni és entre l’onzena i la catorzena setmana de la gestació— es fa el cribratge d’anomalies cromosòmiques en un sol pas per mitjà d’una ecografia i una analítica. També s’hi apliquen tècniques invasives de diagnòstic prenatal, com ara l’amniocentesi, la biòpsia de còrion o la cordocentesi, indicades per als casos de risc alt.

En la Consulta del Segon Trimestre es fa una ecografia morfològica, preferentment entre la dinovena i la vint-i-unena setmana de la gestació per al cribratge de malformacions fetals. S’hi disposa d’una consulta d’infermeria de diagnòstic prenatal, ubicada entre les consultes del Primer Trimestre i del Segon Trimestre, la funció de la qual és donar suport en el procés de cribratge d’anomalies i defectes congènits i en les tècniques invasives.

Al voltant de la trenta-quatrena setmana de la gestació es programa una cita a la Consulta del Tercer Trimestre, en la qual es valora el creixement i el benestar del fetus, l’estat de salut de la mare i la via probable del part. Per una altra part, a la Consulta de Vigilància Fetal i d’Alt Risc Obstètric es controlen les gestacions amb complicacions i patologies diverses, que requereixen una atenció més pròxima i intensiva. Aquesta unitat disposa de moderns equips d’imatge ecogràfica d’alta resolució i de monitoratge cardiofetal i hi treballen professionals experts en medicina maternofetal.

A la Unitat d’Urgències i Sala de Parts, ubicada a la planta segona de l’Hospital —adjacent a la planta d’Hospitalització d’Obstetrícia i Ginecologia— s’atenen les urgències obstètriques i ginecològiques i les dones en procés de part actiu. Aquesta Unitat està atesa constantment per dos especialistes en obstetrícia i ginecologia i per un MIR d’obstetrícia i ginecologia, que formen l’equip mèdic de guàrdia juntament amb tres comares.

A la Sala de Parts hi ha una àrea d’observació, sales de dilatació preparades per atendre els parts, una sala de parts de risc baix —on s’ubiquen les parteres que no volen un part intervingut—, una habitació condicionada com a sala de relaxació, una central de monitoratge per a la vigilància intensiva dels registres cardiotocogràfics i una sala d’operacions de cesàries.

La Unitat segueix la filosofia que la dona és la protagonista principal del seu part. Això significa que, dins d’uns marges establerts, pot triar la postura del part, l’acompanyant, el tipus d’analgèsia, etc., mentre aquestes decisions no vagin en detriment del benestar d’ella mateixa ni del fetus o hi hagi alguna contraindicació mèdica.

La Unitat d’Hospitalització d’Obstetrícia i Salut Reproductiva està situada a la planta 2A i 2B i disposa de 26 llits destinats a ingressos amb complicacions de la gestació, a dones en situació de prepart, part i puerperi. S’hi troba també la Sala de Lactància, on s’orienta sobre la lactància materna.

El Servei d’Obstetrícia i Salut Reproductiva manté una relació de col·laboració molt estreta amb la Unitat de Neonatologia, dependent del Servei de Pediatria, amb l’objectiu d’assolir la màxima d’«una mare i un bebè sans».

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 274
  • Fax: 871 202 259
  • Horari d'atenció:

    de 9:00 a 12:00