Serveis Multiprofesionales Docència Comisió de Docència Presentació

Comisió de Docència

La Comissió de Docència —integrada pels representants dels tutors i els metges, els farmacèutics i els psicòlegs residents de Son Llàtzer— dóna la benvinguda als futurs residents i els ofereix la informació necessària per conèixer millor l'Hospital. Així mateix, la Unitat Docent Multidisciplinària Obstetricoginecológica es posa a la disposició de les matrones residents.

Dades de contacte
  • Horari d'atenció:

    Teléfono: 871 20 20 00 Ext.1256
    Email: vbenito@hsll.es
    Horario de atención: de 8.00 a 15.00 h.