Servicios y unidades Urgències Guies i documents

Urgències

Guies i documents
26/01/2012
Dieta astringent

Aquest document ofereix una sèrie de pautes per seguir una dieta astringent

22/11/2011
Dieta per a la protecció gàstrica

Aquest document ofereix informació sobre els aliments aconsellats i desaconsellats per a la protecció gàstrica

22/11/2011
Dieta de protecció hepato-biliar

Aquest document oferix informació sobre els aliments aconsellats i els desaconsellats per a la protecció hepato-biliar

22/11/2011
Recomanacions després de l’alta per traumatisme cranial

Aquest document ofereix informació sobre les pautes que s’han de seguir després d’haver sofert un traumatisme cranial lleu