Actualidad Noticias

L’Hospital Son Llàtzer informa els pacients i els professionals sobre la septicèmia en el Dia Mundial de la Sèpsia

13/09/2016 SEPS
El director asistencial del Servicio de Salud, Nacho García, ha visitado la mesa informativa. En la imagen de izquierda a derecha: Francesc Mari, Alberto del Castillo, Yolanda Llado, Marcio Borges, Nacho García i José Maria Gámez.

El director asistencial del Servicio de Salud, Nacho García, ha visitado la mesa informativa. En la imagen de izquierda a derecha: Francesc Mari, Alberto del Castillo, Yolanda Llado, Marcio Borges, Nacho García i José Maria Gámez.

Amb motiu del Dia Mundial de la Sèpsia, que se celebra dimarts dia 13 de setembre, l’Hospital Son Llàtzer vol donar a conèixer aquesta malaltia i conscienciar els professionals sanitaris, els gestors i la població sobre l’impacte clínic que genera. Per fer-ho, la Unitat de Sèpsia disposarà una taula informativa de 10.00 a 12.00 h per explicar què és la sèpsia, què cal fer per prevenir-la i quin n’és el tractament.

La sèpsia (o septicèmia) és una malaltia de freqüència alta i potencialment mortal que es pot presentar quan l’organisme reacciona a una infecció. La incidència augmenta al voltant d’un 2 % cada any a causa de diversos factors, entre els quals l’envelliment de la població, l’augment de l’esperança de vida dels pacients pluripatològics, l’increment del nombre de pacients immunodeprimits i l’aplicació cada vegada més freqüent de tractaments quimioteràpics i de cirurgies agressives.

El nombre de casos de sèpsia greu a l’estat —com a la resta del nostre entorn— és molt alt. Es calcula que hi ha entre 1 i 4 nous casos cada dia de sèpsia greu per cada 100.000 habitants, per la qual cosa a les Illes Balears hi podria haver almenys uns 10-20 casos cada dia, considerant que hi ha un milió d’habitants. 

A l’Hospital Son Llàtzer es varen registrar 1.276 casos de pacients amb sèpsia l’any 2015, el 85,5 % dels quals varen ser donats d’alta, tot i que el 30,64 % varen requerir ingressar a l’UCI (el 71,6 % dels quals varen ser donats d’alta). Les xifres són globals, ja que s’hi sumen pacients amb diferents nivells de gravetat. En una revisió recent de la mortalitat al món occidental, els casos menys greus tenen una mortalitat del 17 % i els més greus, del 26 %.

Aquestes xifres han motivat que s’hagi implementat el projecte Codi Sèpsia. Aquesta iniciativa pretén “crear un procés clínic transversal i multidisciplinari que es pugui aplicar en la pràctica clínica diària i s’adapti a les diferents característiques dels centres hospitalaris”, assenyala el coordinador del projecte i cap de la Unitat Multidisciplinària de Sèpsia Greu de l’Hospital Son Llàtzer, Márcio Borges.

L’impacte clínic de la sèpsia és enorme i afecta diferents àmbits: es tracta del procés clínic amb mortalitat hospitalària més alta actualment als hospitals, tres vegades major que l’infart agut del miocardi, set vegades major que l’ictus i tretze vegades major que els accidents de trànsit.

A Europa es calcula que té un cost de devers 18.000 € per cada episodi de sèpsia greu, però és més alt depenent de la gravetat del malalt: més gravetat és sinònim de cost més alt. Als Estats Units es calcula que el cost és de 34.000 $ per cada cas. Aquestes diferències rauen en causes diverses, com ara el tipus de sistema sanitari i el règim econòmic de cada país… Es calcula que als Estats Units els costs directes i indirectes de la sèpsia ascendeixen a 17.000 milions de dòlars l’any.

“Sens dubte, l’eina més adient per atendre aquests pacients és generar una atenció integral, amb visió multidisciplinària, i considerar aquesta síndrome com un procés transversal clínic. Cal treballar de manera multimodal, monitorar les nostres accions i proporcionar informació, que s’ha d’analitzar contínuament per promoure canvis i millores,” comenta el doctor Borges.

Els reptes als qual s’enfronta el professional sanitari són millorar la detecció dels pacients amb sospita de sèpsia, ja que és crucial que s’identifiqui com més aviat millor; formar els professionals sanitaris; conèixer i difondre el problema; per descomptat, proporcionar la millor atenció integral possible, continuar investigant mètodes diagnòstics més ràpids i eficaços, i aprofundir en nous tractaments, més dirigits i eficaços contra la sèpsia.

La mesura que s’ha pres per millorar aquesta situació és conscienciar els professionals sanitaris, els gestors i també la població. Aquesta conscienciació ha d’estar associada a una atenció integral més bona: cribratge (detecció precoç de possibles casos), diagnòstic ràpid, tractament eficaç i monitoratge correcte de la resposta clínica, tot en un entorn organitzatiu òptim. Això s’aconsegueix per mitjà d’un procés clínic transversal i ben organitzat, ja que es tracta d’una síndrome clínica en què tenen un paper important diferents professionals sanitaris: personal d’infermeria, de diferents especialitats mèdiques, de farmàcia i fins i tot de gestió.