Actualidad Noticias

I Jornades de malalties autoimmunes de l'Hospital Son Llàtzer

15/09/2016 INTERN
I Jornades de malalties autoimmunes de l'Hospital Son Llàtzer que tindran lloc els dies 10 i 11 de novembre.

Aquest curs sorgeix de la necessitat d'actualització constant en la medicina i en concret, en aquest cas en les malalties autoimmunes.


L'objectiu general és proveir coneixements bàsics per a l'atenció de pacients amb malalties autoimmunes sistèmiques i els objectius específics són discutir les últimes controvèrsies en aquest camp des d'un punt de vista pràctic.


La idea és fer l'exposició de les bases teòriques partint de casos clínics per part dels ponents de cara a que sigui més fàcil la seva compressió.

Mètode d'inscripció:

1. -Personal pertanyent a l'IB-SALUT mitjançant el Portal d'Empleat - (Formació Ib-salut. - Hospital Son Llàtzer - Curs N.34)

2.- Personal extern: l'email: ueashsll@gmail.com sempre indicant DNI Llinatges, Nom i email on s'enviarà el certificat d'assistència amb l'acreditació.

Documents relacionats