Actualidad Noticias

EL SERVEI D'UROLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SÓN LLÀTZER HA REALITZAT 1500 CIRURGIES UROLÒGIQUES PER LAPAROSCÒPIA

01/10/2019 URO
El Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Són Llàtzer ha fet ja més de 1500 cirurgies per laparoscòpia des que va obrir. La primera laparoscòpia es va realitzar al juny de 2002, quan feia poc que s’havia obert l'hospital, on es va començar, per primera vegada, un projecte organitzatiu d'incorporació de la laparoscòpia avançada en un servei d'Urologia.

Dels 1500 pacients que han estat intervinguts, el 80 % són casos de càncers urològics, que es poden produir en qualsevol òrgan del sistema urològic. El 20 % de les laparoscòpies restants són relatives a altres causes, com litiasis, quists, plàsties del ronyó o prolapse del sòl pèlvic.

Tots els procediments corresponents a prostactectomiesradicals per càncer de pròstata s'han realitzat amb aquesta tècnica (més de 750 pacients), i el 90 % dels casos d'extirpació renal —també dita nefrectomia— total o parcial per tumors, que s'ha realitzat a més de 450 pacients.

Actualment el 100 % de les cirurgies de prolapse genital en la dona, les cirurgies plàstiques de la via urinària renal, els tumors suprarenals, les cistectomiesper càncer de bufeta, entre altres, es realitzen per laparoscòpia. S'operen anualment més de 120 pacients per aquesta tècnica en el Servei d'Urologia.

 

La laparoscòpia és una tècnica avançada i complexa de cirurgia, molt utilitzada en Urologia, amb conceptes de mínima invasió quirúrgica, que redueix les infeccions quirúrgiques, el dolor postoperatori, el sagnat, i afavoreix una millor recuperació i una menor ferida abdominal, de vegades mínima. Milloratambé l'estètica del pacient perquè evita les grans cicatrius.

 

L'elevada capacitació professional i especialització dels deu uròlegs del servei i del  personal d'infermeria de quiròfan ha permès una millor assistència urològica als nostres pacients, amb tècniques quirúrgiques més avançades.

Des de l'any 2016 l'Hospital Universitari Són Llàtzer aplica la cirurgia laparoscòpica tridimensional (3D). Es tracta de la incorporació en les cirurgies urològicaslaparoscòpiques d'un sistema d'imatge tridimensional que ofereix una major nitidesa en la visualització de l'anatomia del pacient, la qual cosa atorga major precisió al cirurgià i incrementa la seguretat per al pacient durant el procediment.