Actualidad Noticias

Apostem per cuidar millor

11/11/2021
HOSPITAL UNIVERSITARI SÓN LLÀTZER CENTRE COMPROMÈS AMB L'EXCEL·LÈNCIA DE LES CURES (CCEC®)

L'hospital Son Llàtzer participa al programa internacional BPSO (Best Practice Spotlight Organization) pel qual es compromet a implantar a la institució guies de bones pràctiques i a mantenir una cultura de pràctiques d'infermeria basada en l'evidència.

Pràctica basada en l'evidència és decidir sobre la base de les millors opcions d'atenció, en incorporar les preferències del pacient, el propi criteri i experiència professional de la infermera, la millor evidència disponible sobre l'oportunitat de les intervencions i els recursos humans i materials locals disponibles.

Les guies seleccionades i sobre les quals s'està desenvolupant una tasca important són:

1. Valoració i cura dels adults en risc d'ideació i comportament suïcid.
El suïcidi és la primera causa de mort entre els nois de 15-29 anys a les Illes Balears.

2. Foment de la seguretat: alternatives a lús de contencions.
Instem a l'abolició de l'ús de la contenció mecànica per oferir cures professionals que aportin dignitat a les persones. El Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears, estableix les bases del programa “Cap a la contenció mecànica zero”.

3. Valoració i selecció de dispositius d'accés vascular.
Millorar els resultats en salut dels pacients portadors de catèter venós perifèric (CVP) mitjançant canvis necessaris d'estructures i de processos organitzatius.