Comunicación Comunicats de premsa

Son Llàtzer acull un fòrum sobre gestió de patologies cròniques

22/09/2011 COM
L’Hospital Son Llàtzer ha estat la seu de un fòrum sobre gestió de patologies cròniques, organitzat per l’empresa de tecnologies de la informació Orion Health. En el decurs de la jornada, el Servei de Salut ha mostrat als directius d’organitzacions sanitàries un programa específic d’atenció a pacients amb malalties cròniques com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), la diabetis, el tabaquisme, l’obesitat o la hipertensió arterial.    

Més de vuit-cents malalts estan registrats en aquest programa pioner a Espanya, i que consisteix en un portal que integra tota la informació clínica sobre el pacient crònic, tant la que han registrat el metge i la infermera corresponents del centre de salut com la que han introduït els especialistes i el personal d’infermeria que l’hagin visitat a cada hospital. Així doncs, els professionals de la salut poden compartir informació que, d’una altra manera, haurien d’anar a cercar expressament i que, a més, trobarien fragmentada.

El projecte de desenvolupament del programa d’atenció a pacients amb patologies cròniques, inclòs en Història de Salut, es va posar en funcionament el mes de març de 2009 i s’ha aplicat per fases. L’any 2010 es va iniciar el programa pilot de l’MPOC i l’abril de l’any següent el de diabetis i el de risc vascular. Actualment hi ha més de vuit-cents malalts registrats, principalment dels centres de salut de Son Ferriol i de Son Rutlan, dels quals els professionals sanitaris comparteixen informació clínica.

L’aplicació informàtica, desenvolupada per Orion Health, ha permès també incorporar al portal guies clíniques de suport, que ajuden els facultatius a l’hora de prendre decisions clíniques sobre criteris de derivació, diagnòstic o tractament, entre altres aspectes.

Avui dia el programa permet també aplicar els plans de cures d’infermeria i tractar patologies com l’MPOC, la diabetis, la hipertensió arterial, la dislipèmia, el tabaquisme, l’obesitat, la malaltia renal crònica, la cardiopatia isquèmica, la insuficiència cardíaca, la malaltia vascular perifèrica, la malaltia cerebrovascular, el peu diabètic i la retinopatia diabètica. Aviat s’inclourà l’ictus en el programa.

Joan Buades, cap del Servei de Nefrologia de l’Hospital Son Llàtzer i director clínic del grup funcional d’Història de Salut, assenyala que els grans avantatges d’aquest programa són la possibilitat de treballar en xarxa i que tots els professionals sanitaris implicats en el tractament dels pacients amb patologies cròniques poden compartir la mateixa informació. “També augmenta la formació dels professionals per mitjà de les guies clíniques que es poden consultar sobre diverses malalties i millora la qualitat assistencial”, hi afegeix.