Docència i Formació Noticia

La consellera de Salut, Patricia Gómez, anuncia la incorporació de l’Hospital Son Llàtzer en l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma

09/10/2015 FORM-ESP
Un moment de la reunió amb l'equip de la Unitat d'Investigació de l'Hospital Son Llàtzer.

Un moment de la reunió amb l'equip de la Unitat d'Investigació de l'Hospital Son Llàtzer.

La consellera de Salut, Patricia Gómez; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el director d’Assistència Sanitària del Servei de Salut, Nacho García, i el nou gerent de l’Hospital Son Llàtzer, Francisco Marí, han fet una visita pel centre hospitalari amb l’objectiu de mantenir una trobada directa amb els professionals i els departaments en els quals desenvolupen la seva tasca i mostrar-los el seu reconeixement.

Prèviament a la visita, la consellera, juntament amb la directora general d’Acreditació, Docència i Investigació, Margarita Frontera, s’ha reunit amb el nou equip directiu de l’hospital: el gerent Francisco Marí, el director mèdic, la directora d’Infermeria i l’equip de la Unitat d’Investigació, dirigida per el Dr. Joan Bargay. La consellera de Salut ha anunciat la integració de la Unitat d’Investigació de Son Llàtzer en l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IdISPa). Aquesta integració permetrà capitalitzar millor les sinergies que hi ha en matèria d’investigació i innovació entre l’Hospital Son Llàtzer i la resta de components de l’Institut, i augmentarà la seva capacitat de captació de fons públics destinats a la investigació.

La Unitat d’Investigació de Son Llàtzer aportarà a l’IdISPa línies d’investigació translacional amb resultats destacats, per exemple, en les àrees d’oncologia i medicina interna. Només el 2014 Son Llàtzer va participar en 33 projectes d’investigació, 39 assajos clínics comercials ¾centrats sobretot en l’àrea d’oncologia i hematologia¾ i 70 publicacions científiques.

La consellera també ha anunciat l´interès de la Conselleria per arribar a un acord amb la Universitat de les Illes Balears perquè Son Llàtzer sigui declarat hospital universitari.

Durant la reunió, Patricia Gómez ha explicat que el Servei de Salut treballa, a més, per millorar les línies de col·laboració entre els hospitals de la comunitat, amb la finalitat d’establir estratègies que permetin compartir serveis, ciència i tecnologia que fomentin la innovació i una gestió més eficient dels recursos.

Visita al servei de Pediatria i Neonatologia

Després de la reunió amb l’equip directiu, la consellera de Salut ha iniciat el recorregut per l’Hospital Son Llàtzer al àrea de pediatria.

La unitat de pediatria disposa de 19 llits. El darrer any s’han registrat 746 ingressos en aquesta unitat.

Des de 2013, Son Llàtzer forma part dels hospitals amb l’acreditació IHAN fase 1D (Iniciativa per a la Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància). Aquesta iniciativa, promoguda per l’Organització Mundial de la Salut i UNICEF, anima els hospitals, els serveis de salut i particularment les sales de maternitat a adoptar les pràctiques que protegeixin i fomentin la lactància materna exclusiva des del naixement.

L’àrea de neonatologia està preparada per assistir nounats prematurs, o a terme, que presenten alguna patologia en el moment del naixement. Té capacitat per a denou llits, sis dels quals es reserven per a cures intensives. També disposa d’una sala per a pares i una sala amb 6 llits perquè les mares puguin alletar els seus bebès ingressats i no s’hagin de desplaçar.