Servicios y unidades Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor Presentació

Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

L’anestesiologia és una ciència i una especialitat mèdica que s’ocupa de l’alleujament del dolor i de la cura global del pacient quirúrgic abans, durant i després de la cirurgia. Actualment, l’especialitat inclou moltes altres àrees d’actuació a més de les pròpies de la sala d’operacions, entre les quals destaquen el tractament del dolor agut i crònic, les sedacions en els gabinets de digestiu, radiologia, pneumologia i teràpia electroconvulsiva, el control i l’organització de la cirurgia sense ingrés i la gestió de quadres clínics crítics i de situacions d’emergència a l’entorn hospitalari.

Aquest servei té una plantilla de vint-i-set anestesiòlegs que acompleixen les seves funcions a les sales d’operacions, a la consulta preoperatòria, a la Unitat de Reanimació, a la Clínica del Dolor, a la Unitat de Dolor Agut, a la Unitat de Cirurgia sense Ingrés i en el Programa d’anestèsia fora de la sala d’operacions.

Les tècniques d’anestèsia que s’apliquen són de tot tipus: anestesia general, amb mesura de profunditat de son i monitoratge exhaustiu; anestesia locoregional central (medul·lar = epidural o subaracnoïdal) o perifèrica (plexes nerviosos o nervi perifèric amb ecografia); sedació en diversos graus per a diferents procediments, i l’anestèsia local. Aquestes tècniques s’apliquen en adults i en infants de més d’un any d’edat.

El Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor s’ocupa de l’assessorament, la consulta i la preparació preanestèsica; del control i del restabliment de l’homeòstasi; de l’anestèsia, la sedació i l’analgèsia durant els actes quirúrgics i obstètrics o mèdics que ho necessitin en el cas de pacients crítics; del control i del restabliment de l’homeòstasi en tots els pacients que pateixen risc vital o en els que sigui imminent, i el diagnòstic, la valoració i el tractament de les síndromes doloroses agudes i cròniques.

Aquest departament disposa de la Clínica del Dolor, amb una sala de radiologia per a tècniques invasives; la Unitat de Dolor Agut, la Unitat de Reanimació i la Unitat d’Anestèsia Locoregional. Juntament amb metges de l’atenció primària, ofereix tractaments del dolor, informació sobre l’anestèsia epidural a les embarassades, l’optimització de la valoració preoperatòria i es garanteix la seguretat dels pacients en l’acte anestesicoquirúrgic.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 133
  • Horari d'atenció:

    de 8 a 20 hores.

  • Otros teléfonos de contacto:
    871 201 387 / 871 201 388 / 871 201 455


Cartera de serveis