Servicios y unidades Hematologia i Hemoteràpia Presentació

Hematologia i Hemoteràpia

L’hematologia i l’hemoteràpia són una especialitat mixta, amb aspectes clínics i de laboratori relacionats estretament. S’ocupa de l’estudi de la fisiologia i de la patologia de la sang i dels òrgans hematopoètics, de la fisiologia i de la patologia del sistema hemostàtic en els seus vessants hemorràgic i trombòtic, i de l’obtenció i de l’administració de sang i dels components d’aquesta.

Al Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital Son Llàtzer es tracten malalties de la sang (anèmies i altres dèficits de cèl·lules sanguínies), processos malignes (leucèmies, limfomes i mielomes) i alteracions de la coagulació sanguínia (propensió a les hemorràgies o a les trombosis). Alhora es dóna suport transfusional a tota persona que necessiti hemoderivats.

L’equip assistencial està integrat per metges hematòlegs i personal d’infermeria i d’administració. També hi ha un equip de suport psicològic i social per als pacients. El Servei d’Hematologia i Hemoteràpia es divideix en diverses àrees d’actuació: Transfusió i Immunohematologia, Hemostàsia i Coagulació, Diagnòstic Citològic i Àrea Clínica.

A l’Àrea de Transfusió i Immunohematologia s’encarreguen de les proves prèvies a les transfusions a pacients per tal d’administrar-los la sang més compatible possible i fer les transfusions a les persones hospitalitzades. També hi ha el Gabinet d’Afèresi i Autotransfusió, que ofereix la possibilitat de fer l’afèresi —extracció per mitjà de separadors cel·lulars— de cadascun dels components sanguinis. També s’aplica el programa d’autotransfusió quan està indicada, que consisteix a obtenir sang del mateix pacient uns dies abans de la intervenció per poder administrar-la-hi quan sigui necessari. Pel que fa al Laboratori d’Immunohematologia, s’hi fa l’estudi de compatibilitat de la sang que s’ha d’administrar i també l’estudi del grup sanguini i de l’Rh de les gestants.

A l’Àrea d’Hemostàsia i Coagulació es fa el control del tractament anticoagulant oral i parenteral, tant dels pacients ingressats com dels ambulatoris, tot i que a hores d’ara s’ha iniciat un procés de descentralització perquè els pacients es puguin fer les anàlisis al seu centre de salut de l’atenció primària. Aquesta àrea també dóna suport clínic a l’estudi de coagulopaties i de trombosis, i té una consulta especialitzada en els trastorns de la coagulació.

L’Àrea de Diagnòstic Citològic dóna suport diagnòstic al conjunt de malalties en què hi ha una sospita d’afectació de la medul·la òssia, ja sigui de malalties pròpiament hematològiques o d’aquelles que presenten un trastorn de la medul·la òssia. També s’hi fan els estudis citològics i immunohistoquímics d’extensions de sang perifèrica i de la medul·la òssia i puncions-aspiracions i biòpsies d’aquesta.

A l’Àrea Clínica s’aborden els aspectes clínics de les malalties hematològiques i s’estudien clínicament i analíticament les anèmies, les leucopènies, les trombopènies, les alteracions de l’hemoglobina, les malalties hemolítiques, la poliglobúlia, la trombocitosi i la leucocitosi, els limfomes i les patologies associades, els mielomes i les patologies associades, les leucèmies, les síndromes mielodisplàsiques, la histiocitosi i les patologies afins i les alteracions congènites i adquirides de l’hemostàsia.

Aquesta àrea està dividida en Consultes Externes, Hospital de Dia i Hospitalització. A Consultes Externes es fan les primeres visites i les successives a fi de fer el control dels pacients remesos al Servei d’Hematologia. Pel que fa a l’Hospital de Dia, disposa de vint-i-quatre punts per als tractaments de quimioteràpia, d’anticossos monoclonals i de transfusió sanguínia, atesos per personal d’infermeria especialitzat en aquestes teràpies. També hi ha una consulta mèdica i una altra d’infermeria que atenen els pacients oncohematològics. La zona d’Hospitalització d’Hematologia ocupa la planta 4 D, on disposa de vint-i-dos llits per hospitalitzar pacients amb malalties hematològiques agudes greus (leucèmies, limfomes i mielomes) i receptors de trasplantaments de cèl·lules progenitores hematopoètiques (des de 2003 s’hi desenvolupa un programa d’autotrasplantament d’aquest tipus de cèl·lules). Cal assenyalar també que a la planta quarta el Servei d’Hematologia disposa de dues habitacions preparades amb filtres d’aire d’alta eficiència per aïllar els pacients intensament immunodeprimits.

Dades de contacte
 • Horari: 9:00-12:00

  Telèfons:
  Secretàría: 871 202 138/871 202 121
  Hospital de Dia: 871 202 265
  Fax:
  871 202 191
  Email:
  apons@hsll.es