Servicios y unidades Radiodiagnòstic Notícies

Radiodiagnòstic

Descartats els signes Modic com a motiu pel qual fins ara es recomanava operar l'esquena

28/09/2012 RADIO
Un estudi liderat per investigadors de la Fundació Kovacs i radiòlegs dels hospitals de Son Llàtzer i Manacor ha revelat que una troballa radiològica, els denominats signes Modic, que fins ara es considerava una indicació per a la cirurgia d’esquena, realment no causa dolor i s’observa més freqüentment entre els sans que entre els malalts.

Donat el rigor dels seus mètodes i la rellevància pràctica dels seus resultats, l'estudi ha estat publicat per una de les principals revistes científiques internacionals en el camp de la radiologia,  l’American Journal of Neuroradiology. De fet, la revista recomana que, arran de l’estudi de la fundació mallorquina, amb la finalitat de protegir als pacients dels riscos i sofriments superflus que suposa la cirurgia innecessària, els radiòlegs no informin de la presència d’aquests signes radiològics o, si ho fan, indiquin explícitament que es tracta de troballes casuals i irrellevants.


Els investigadors mallorquins, que han desenvolupat l'estudi al costat d'altres radiòlegs de la Xarxa Espanyola d’Investigadors en Dolències de l'Esquena de València, Madrid i Andalusia, han demostrat que els  signes Modic –unes imatges que s’observen en ressonàncies magnètiques d’alguns subjectes i que reflecteixen canvis en la consistència de l’os vertebral- són irrellevants, ja que no s’associen al dolor lumbar crònic i fins i tot són més freqüents en persones sanes sense dolor ni antecedents d’haver-ho patit.

El president de la Fundació Kovacs i també primer autor de l’estudi, Francisco Kovacs, ressalta, a més de la transcendència pràctica dels resultats de la investigació, que han estat investigadors mallorquins i metges d’hospitals públics de l’Ib-salut els qui han liderat un estudi de transcendència internacional, les conclusions de la qual obliguen a modificar a partir d’ara les pràctiques de metges de tot el món i aconsellen que, en el futur, les recomanacions de les societats científiques es basin en evidències científiques de major solidesa.

L’estudi, en el qual han participat radiòlegs de l'Hospital de Son Llàtzer (Carmen Martínez Serrano, Ana Estremera Rodrigo, Helena Sarasibar Ezcurra i  Guillermo Amengual Alemany) i de l'Hospital de Manacor (Isabel Galarraga), va començar al febrer de 2010. Prèviament, el grup d’investigadors havia realitzat altres dos estudis (que també han estat publicats en les principals revistes científiques internacionals), per comprovar la solidesa dels mètodes que han usat en aquesta investigació.

Els signes Modic són unes imatges que s’observen en les ressonàncies magnètiques i reflecteixen canvis en la consistència de l’os vertebral. Com a estudis realitzats amb pacients amb dolor lumbar crònic havien demostrat que la seva existència es correlacionava amb la degeneració discal avançada, s’assumia que aquests signes reflectien el fracàs irreversible de la funció del disc, per la qual cosa diverses societats quirúrgiques internacionals recomanaven que als pacients amb dolor d’esquena que mostraven signes Modic se’ls realitzés una artrodesi lumbar instrumentada (operació que consisteix en la fixació de dues o més vèrtebres usant plaques, cargols i altres dispositius).

No obstant això, també s’havien observat signes Modic en persones sanes, sense dolor, i no hi havia proves científiques que dilucidessin si aquests signes realment constituïen una malaltia que causés dolor d’esquena i requerís cirurgia, o només una troballa casual sense importància. Per determinar-ho la Fundació Kovacs va dissenyar el present estudi.