Pacients i visitants Guías para el usuario Guia del pacient hospitalitzat

Dades de contacte:

Telèfon: 871 20 20 00

Horari d'atenció:
les 24 hores del dia

Guia del pacient hospitalitzat


Menú

Ingrés i hospitalització amunt

L'ingrés es formalitzarà al Servei d'Admissió, on heu de facilitar les vostres dades.

Una vegada acabats els tràmits administratius, us acompanyarem a la Unitat d'Hospitalització, on rebreu informació sobre com funciona.

Per assegurar que us identificam adequadament i reduir així el risc potencial de confusió, us col locarem una polsera identificativa que haureu de portar durant la vostra estada a l´hospital, i només retirar-la quan arribeu a casa.

Gestió baixa

Si un pacient vol que li gestionem la baixa laboral, ha d´acudir a la secretaria del servei corresponent en els primers cinc dies de l´ingrés.


Normes i recomanacions amunt


Us recordam

Us aconsellam que, si emprau algun tipus de pròtesi (dentadura postissa, ulleres, audiòfons, etc.), ho comuniqueu a l'equip d'infermeria per evitar que es perdi.

Si preneu qualque medicament habitualment, l'heu de dur. Així mateix, demanau a l'equip d'infermeria que segueixi el vostre procés.

Per garantir la vostra dieta, no és permès que els pacients ingressats entrin a la cafeteria. Tampoc poden consumir begudes o aliments que hagin duit familiars o amics sense consultar-ho abans a l'equip sanitari.


Recomanacions

Durant la vostra estada podeu emprar els vostres articles d´higiene personal i també el pijama, les sabatilles i la bata.

No dugueu joies, doblers ni objectes de valor. Si no podeu entregar-los a cap familiar, demanau al personal d'infermeria que avisi el Servei de Seguretat, que s'encarregarà de posar en marxa el circuit de custòdia d'objectes de valor.

Us recomanam que estigueu sempre localitzable durant el període d'hospitalització. No sortiu de la Unitat sense comunicar-ho a l'equip d'infermeria.

Per respecte als altres pacients, si voleu emprar una ràdio o un aparell de música, feis-ho amb auriculars.

Sempre que sigui possible, evitau parlar per telèfon mòbil. Si necessitau emprar-lo, configurau les trucades entrants en el mode de silenci.

- No podeu tenir plantes amb terra a l'habitació. A més, és recomanable que qui us acompanyi en retiri cada dia els rams de flors (que no es poden deixar al passadís).

Recordau que, segons la normativa vigent, està prohibit fumar a tot el recinte hospitalari.


Ajudau-nos a conservar el medi ambient

Us demanam que empreu les botelles d’aigua de manera racional.

Tancau l’aixeta mentre us ensabonau, us afaitau o us rentau les dents: teniu en compte que una aixeta oberta deixa córrer 12 litres d’aigua per minut.

No utilitzeu el vàter com a poal de fems: així estalviareu de 6 a 12 litres d’aigua.

Emprau només les tovalloles necessàries: un sol rentat pot gastar 90 litres d’aigua.

Apagau els llums quan no siguin necessaris.

Generau la menor quantitat de fems possible al recinte hospitalari.


Serveis i prestacions amunt


Telèfon i televisor

Totes les habitacions disposen de telèfon i de televisor, que funcionen amb monedes. Devora el televisor trobareu les instruccions per emprar-los. Si voleu rebre trucades de l'exterior, el vostre número és el 871 204 seguit del número de l´habitació.

Connexió a Internet

Les unitats d´hospitalització i altres zones comunes senyalitzades disposen d´accés a Internet a través de Wi-Fi, la qual cosa us permetrà connectar gratuïtament el vostre ordinador portàtil durant l´estada.

Botigues i premsa

Són ubicades vora els vestíbuls de les plantes 0 i 1. Si estau hospitalitzat, podeu telefonar al número 1500 (sense càrrec) perquè us subministrin els articles de premsa que vulgueu.

Serveis bancaris

L'Hospital disposa d'una oficina bancària a la planta 0. També podeu utilitzar els caixers automàtics situats als vestíbuls d'Hospitalització

Telèfons públics

Són vora les unitats d'hospitalització, a la sala d'espera d'Urgències i darrere la cafeteria d'Urgències.

Cafeteries

Hi ha dues cafeteries a disposició dels pacients ambulatoris i dels acompanyants; s'hi accedeix des dels vestíbuls de les plantes 0 i 1.
Per motius sanitaris, no és permès que els pacients ingressats accedeixin a les cafeteries.

Perruqueria

Una empresa externa ofereix el servei de perruqueria i estètica als pacients hospitalitzats, del dilluns al dissabte, de 17.00 a 20.00 h. És necessari demanar cita amb antelació al telèfon 657 457 868.

Atenció a l'usuari amunt


Servei mèdic

La persona responsable de seguir el vostre procés durant l'estada a l'Hospital és un metge de l'àrea on estau ingressat, qui s'encarregarà de controlar l'evolució i d'informar-vos del tractament o dels procediments que cal seguir.

Informació sobre la visita mèdica

El personal de la unitat us informarà sobre els horaris de la visita mèdica i del moment en què el metge us facilitarà la informació sobre el procés assistencial.

Servei d'infermeria

L'equip d'infermeria s'encarregarà d'identificar les vostres necessitats de salut i de proporcionar-vos les cures d'infermeria durant l'estada a l'Hospital.

Atenció als usuaris

La Unitat d'Atenció a l'Usuari atendrà les vostres necessitats d'informació i tramitarà les possibles reclamacions mitjançant el telèfon 871 202 188 o a través del nostre web (www.hsll.es).
A més, s´encarregarà de recollir els vostres suggeriments —que us agraïm— amb l´objectiu de poder millorar cada dia.

Treball social

La Unitat de Treball Social té com a objectiu atendre els pacients i els familiars o els acompanyants que necessitin resoldre problemes socials derivats de la malaltia o de l'hospitalització. Si necessitau aquest servei, sol•licitau-lo a l'equip d'infermeria o al metge.

Serveis religiosos

El centre disposa d'una capella a la planta 0. Si voleu rebre assistència religiosa, sol•licitau-ne a l'equip d'infermeria de la vostra unitat


Menjars amunt

Durant l'estada podeu triar, un dia abans, entre tres menús diferents (llevat dels casos en què el metge hagi prescrit una dieta especial).

Si teniu qualque problema amb la dieta, n'heu d'informar l'equip d'infermeria, que us posarà en contacte amb la Unitat de Dietètica.

Horari de les menjades.

Berenar de 08:00 a 09:00 h.

Dinar de 13:00 a 14:00 h.

Berenar de 16:15 a 17:00 h.

Sopar de 20:00 a 21:00 h


Acompanyants i visites amunt

Per contribuir a la recuperació dels pacients ingressats, el nombre de visitants està estrictament limitat a dues persones per pacient.

Us recordem que les portes d´accés a hospitalització i consultes externes romandran tancades de les 23.00 a les 06.30 hores.

El pacient pot estar acompanyat en tot moment per una persona i disposa d'una butaca per si un familiar o un acompanyant vol passar-hi la nit.

Les unitats especials (UCI, Reanimació, Urgències, Nounats) tenen un horari especial de visites, del quals us informaran en ingressar.

Els infants menors de 12 anys no poden accedir a la zona d'hospitalització com a visitants, excepte en els casos especials autoritzats pels responsables de la cada unitat.


Alta hospitalària amunt

Quan el metge consideri que pot donar-vos l'alta, us ho comunicarà amb antelació suficient per poder organitzar la vostra sortida de l´Hospital.

El dia previst us entregaran l'informe d'alta hospitalària i també, si cal, la cita per a una visita a Consultes Externes.

Recomanacions per a l'alta

Una vegada que us hagin donat l'alta, heu de deixar lliure l'habitació abans de les 12 del migdia.
No oblideu revisar l'habitació per comprovar que no hi deixau cap objecte personal.

Alta voluntària

Si voleu abandonar l'Hospital abans que el metge ho autoritzi, heu de signar el document d'alta voluntària.

Continuïtat de l'atenció sanitària

En algunes situacions, una vegada superada la fase aguda de la malaltia, és necessari continuar la convalescència en un altre centre hospitalari. Si és el vostre cas, el personal mèdic us n'informarà.
Si viviu al sector de població que té Son Llàtzer com a hospital de referència, el vostre metge de família i la vostre infermera del centre de salut podran accedir a la informació clínica necessària per garantir-vos la continuïtat en l´assistència sanitària.


Informació amunt

Els taulells d’informació general estan ubicats en els dos vestíbuls d’entrada (Plantes 0 i 1)

L’horari d’atenció és de 07.30 a 22.00 hores

Atenció telefònica

Les nostres operadores atenen les seves telefonades les 24 hores del dia
Telèfon: 871 20 20 00
Fax: 871 20 20 27

Telèfon directe a l’habitació
871 204 + núm. d’habitació

Teléfono per demanar i anul•lar cites per a consultes, cirurgia i hospitalització
871 20 20 20 (de 9.00 a 15.00) o a través de la web

Drets i deures dels pacients i els usuaris

Més informació

Documents relacionats