Pacients i visitants Guías para el usuario Urgències

Dades de contacte:

Telèfon: 871 20 20 00

Horari d'atenció:
les 24 hores del dia

Urgències


Menú

Qui pot acudir a Urgències? amunt

Poden utilitzar el Servei d’Urgències els usuaris que tenen com a centre de salut de referència algun dels que corresponen a la zona a la qual l’Hospital Son Llàtzer dóna cobertura. Clicau en la zona de cobertura.

Quan heu d’acudir a Urgències? amunt

És millor acudir al Servei d’Urgències només en casos molt greus, ja que hi ha altres dispositius assistencials que atenen patologies més lleus en menys temps d’espera.

Alternatives al Servei d’Urgències amunt

Els centres de salut estan oberts els dies laborables: del dilluns al dijous, de les 8.00 a les 21.00; els divendres, de les 8.00 a les 19.00.

Els altres dies i fora d’aquests horaris, heu d’acudir a algun dels punts d’atenció continuada (PAC) següents

Palma
Escola graduada
C/ del Socors, 36-38
07002 Palma
Tel. 971 717 047


Llucmajor
CS Trencadors
C/ Terral, 37 B (s’Arenal)
07600 Llucmajor
Tel. 971 442 754


Binissalem
CS Binissalem
C/ de Sant Sebastià, 1
07350 Binissalem
Tel. 971 886 244

Marratxí
CS Pont d´Inca
C/de sa Balanguera, s/n
(Sa Cabana)
07141 Marratxí
Tel. 971 601 989


Marratxí
CS Muntanya
Camí de Muntanya, s/n (Polígon de Son Ramonell)
07141 Marratxí
Tel. 971 604 236

Santa Maria
CS Santa Maria
Plaça Nova, 1
07320 Santa María del Camí
Tel. 971 140 314


Sóller
CS Serra Nord
Camí des Camp Llarg, 18
07100 Sóller
Tel. 971 630 011

Quina documentació heu de dur? amunt

Residents a les Illes Balears: targeta sanitària i document d’identitat.

Estrangers comunitaris no residents: targeta sanitària europea i document d’identitat o passaport.

Usuaris sense recursos: les persones sense targeta sanitària ni recursos econòmics per pagar l’assistència han de dur un document (F6) que acrediti aquesta situació, expedit pel Servei de Salut de les Illes Balears.

Usuaris derivats pel seu centre de salut: les persones que acudeixen al Servei d’Urgències derivades des del seu centre de salut o des d’un PAC han de presentar el document que els hagi donat el metge que les ha ateses.

Què heu de fer en arribar-hi? amunt

Quan arribeu al Servei d’Urgències, primer heu d’anar al taulell d’Admissió, on us demanaran les vostres dades.

Amb la documentació que us hi donin, heu de passar a la sala de triatge, on una pantalla us informarà sobre el temps d’espera estimat perquè el personal d’infermeria faci la primera valoració del vostre estat de salut.

Què és el triatge d’infermeria? amunt

A la sala de triatge, una infermera especialitzada us prendrà les constants vitals i us farà preguntes sobre els símptomes que teniu per tal de valorar el vostre estat físic. Aquesta valoració inicial servirà per decidir quin nivell de prioritat us assignarem, que determinarà el temps que haureu d’esperar perquè us atengui el metge d’urgències.

Prioritat d’atenció amunt

Atendrem tots els pacients, però hem de donar prioritat als més greus, independentment de l’ordre d’arribada al Servei d’Urgències.

Nivells de prioritat

Prioritat 1: pacients molt greus. L’atenció serà immediata.

Prioritat 2: pacients greus. L’atenció serà ràpida.

Prioritat 3: pacients no greus. El temps d’espera serà de menys de dues hores.

Prioritat 4: pacients no greus. El temps d’espera serà de menys de tres hores.

Prioritat 5: pacients no greus. El temps d’espera serà de menys de quatre hores.

La infermera de triatge us informarà sobre el vostre nivell de prioritat.

Temps d’espera amunt

A la sala d’espera del Servei d’Urgències hi ha unes pantalles que us informaran sobre el temps aproximat que haureu d’esperar perquè us atengui el metge d’urgències segons el vostre nivell de prioritat.

Perquè l’espera sigui més entretinguda, disposau de pantalles de televisió amb la programació habitual i d’un punt de lectura amb llibres reciclats i la revista institucional Papers de Son Llàtzer.

Estructura del Servei amunt

El Servei d’Urgències està estructurat en zones, on s’ubiquen els pacients segons l’estat de salut

1. Consulta mèdica: el metge fa l’estudi dels pacients i n’estableix el diagnòstic.

2. Boxes: el metge completa el diagnòstic dels pacients i els aplica el tractament.

3. Observació: ingressen en aquesta àrea els pacients l’evolució dels quals s’ha d’observar.

4. Crítics: hi ingressen els pacients que requereixen vigilància constant i monitorada.

Informació mèdica als familiars amunt

Mentre un pacient està ingressat, els familiars rebran informació sobre el seu estat:

Després de la primera consulta mèdica una vegada que s’hagin sol•licitat les proves complementàries.

Després que s’hagi rebut el resultat de les proves i que es disposi d’una orientació diagnòstica.

Cada vegada que es produeixi un canvi en la situació del pacient.

Horari de visites als pacients ingressats amunt

El Servei d’Admissió us entregarà dues targetes identificatives que us permetran accedir a l’Àrea d’Urgències quan us cridin.

L’horari i el temps de la visita dependran de l’estat del pacient.

Si necessitau ajuda amunt

El Servei d’Urgències de l’Hospital Son Llàtzer disposa d’un grup de mediadors que us ajudaran en allò que necessiteu. Podeu demanar-los informació o consultar-los qualsevol dubte.