Pacients i visitants Guies per a l'usuari Proves radiològiques

Proves radiològiques


On es fan les proves radiològiques?


El Servei de Radiodiagnòstic està situat a la planta primera, a la qual s’accedeix directament des del vestíbul de Consultes Externes.

Quina documentació heu de dur?


Si el metge de l’atenció primària us ha donat una petició impresa en paper, l’heu de dur, ja que aquest document indica el tipus de prova i el motiu. És recomanable que dugueu també qualque document d’identificació, com ara el DNI o el passaport.

Quina preparació prèvia necessitau?


Moltes de les proves radiològiques necessiten una preparació prèvia o acudir-hi en dejuni. Si teniu dubtes, podeu aclarir-los abans del dia de la cita telefonant al 871 202 059 o accedint a l’apartat de guies i documents del Servei de Radiodiagnòstic.

Què heu de fer en arribar?


En arribar al taulell de recepció de Radiologia heu d’indicar al personal d’administració el vostre nom i la prova que us han de fer. Tot seguit us indicaran on podeu seure per esperar fins que us cridin pel nom. L’hora de la cita és aproximada, perquè si hi ha pacients amb alguna urgència se’ls ha de donar prioritat.

No heu d’esperar per rebre els resultats


Una vegada feta la prova, podeu partir sense haver d’esperar els resultats. Els especialistes i el metge de capçalera tenen accés als informes i a les imatges digitals de la vostra història clínica per mitjà de l’ordinador. També tenen accés a aquesta informació els especialistes dels hospitals concertats de Sant Joan de Déu i de Creu Roja. Per saber-ne els resultats heu d’acudir al vostre metge —si no us han indicat una altra cosa— quan hagin passat almanco deu dies, llevat que es tracti de proves urgents.

Com podeu obtenir una còpia dels resultats?


Si, per qualsevol motiu necessitau una còpia dels resultats de la prova, heu d’acudir al Servei d’Arxiu i Documentació, ubicat a la planta primera, de 8.30 a 14.30 hores.

Justificant d’assistència


Si després de la prova necessitau un justificant d’assistència, en podeu demanar un al personal administratiu del taulell de recepció.