Pacients i visitants Guías para el usuario Consultes externes

Consultes externes


On estan situades?


L’Hospital Son Llàtzer disposa de dos mòduls de consultes externes, on els metges de les diferents especialitats atenen els pacients.


Mòdul 1.
El mòdul 1 de Consultes Externes està situat a la planta segona. S’hi accedeix des del vestíbul de Consultes Externes pujant per les escales mecàniques o en ascensor pitjant el botó que correspon a la planta segona.
Per a més informació, consultau el plànol interactiu de l’Hospital

Mòdul 2.
El mòdul 2 de Consultes Externes també està situat a la planta segona. S’hi accedeix des del vestíbul de Consultes Externes pujant per les escales mecàniques o en ascensor pitjant el botó que correspon a la planta segona.
Per a més informació, consultau el plànol interactiu de l’Hospital

Quina documentació heu de dur?


Targeta sanitària

Què heu de fer en arribar-hi?


Quan arribeu al mòdul assignat en el full de cita, cercau el número de la porta que indica el document de citació. Podeu seure per esperar fins que us cridin pel nom. Si teniu cap dubte, consultau el Servei d’Informació del mòdul.

Justificant d’assistència


Si després de la consulta necessitau un justificant d’assistència, el podeu demanar en el Servei d’Informació del mòdul.