Pacients i visitants Guies per a l'usuari Proves funcionals

Proves funcionals


On es fan les proves funcionals?


El mòdul d’Exploracions Funcionals està organitzat en distints gabinets, situats a la planta segona. S’hi accedeix des del vestíbul de Consultes Externes pujant per les escales mecàniques o en ascensor pitjant el botó que correspon a la planta segona.


Gabinets

Aparell Digestiu + info

Cardiologia + info

Ginecologia + info

Pneumologia + info

Neurologia + info

Urologia + info


Què heu de fer en arribar?


Quan arribeu al mòdul d’Exploracions Funcionals, indicau a l’administrativa el vostre nom i l’especialitat per a la qual us han citat. Podeu seure per esperar fins que us cridin pel nom.


Segona cita o cites posteriors


Si heu de demanar una nova cita amb l’especialista —en cas que no us l’hagin programada durant la consulta—, adreçau-vos al personal administratiu del mòdul.


Justificant d’assistència


Si després de la consulta necessitau un justificant d’assistència, l’hi podeu demanar al personal administratiu del mòdul.